PrivatLegalPrivatlivspolitik for kunder

  Privatlivspolitik for kunder

  Hos Cryos har dit privatliv og din persondatasikkerhed vores højeste prioritet. Det er vigtigt for os, at vi sikrer den bedst mulige beskyttelse af dine personoplysninger, samt klarhed og gennemsigtighed omkring de forskellige behandlinger, som dine oplysninger er genstand for.

   I denne privatlivspolitik kan du finde information om følgende:

   1. Hvornår gælder privatlivspolitikken
   2. Hvem er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger
   3. Vores databeskyttelsesrådgiver
   4. Hvilke personoplysninger indsamler Cryos, til hvilket formål, efter hvilket retsgrundlag og hvor længe opbevarer vi dem
   5. Hvem deler vi dine personoplysninger med
   6. Hvilke rettigheder har du
   7. Hvem skal du kontakte
   8. Klagevejledning
   9. Ændringer i privatlivspolitikken

   Udover Privatlivspolitikken gælder vores Cookiepolitik.

   1. Hvornår gælder denne privatlivspolitik

   Denne privatlivspolitik gælder for Cryos’ (herefter ”Cryos”, "vi" eller “os”) behandling af personoplysninger, når du:

   a) færdes eller registrerer dig som bruger på Cryos’ hjemmeside, anvender vores chat, booker et opkald eller tilmelder dig Cryos’ nyhedsbrev

   b) afgiver personoplysninger om dig som led i opbygning eller etablering af et kundeforhold til Cryos

   c) placerer en ordre i vores webshop

   d) følger Cryos på sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram eller LinkedIn eller på vores blog

   e) får foretaget en sædanalyse

   f) deponerer din sæd

   Privatlivspolitikken omhandler også behandling af personoplysninger om personer, som er ansat hos en af Cryos’ professionelle samarbejdspartnere og fungerer som kontaktperson i forhold til Cryos. Virksomheder der samarbejder med Cryos, skal derfor gøre den relevante kontaktperson bekendt med denne privatlivspolitik.

   2. Hvem er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger?

   Cryos International - Denmark ApS, cvr. nr. 35 51 42 52 Vesterbro Torv 3, 5. sal, 8000 Aarhus C, Danmark

   er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, når du:

   • Giver os dine oplysninger som led i opbygning eller etablering af et kundeforhold

   • Placerer en ordre i vores webshop

   • Anvender vores chat

   • får foretaget en sædanalyse

   • deponerer din sæd hos os

   Cryos International ApS, cvr. Nr.  29 42 18 38 Vesterbro Torv 3, 5. sal, 8000 Aarhus C, Danmark er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, når du:

   • færdes eller opretter en brugerprofil på Cryos’ hjemmeside, booker et opkald eller tilmelder dig Cryos’ nyhedsbrev

   • følger Cryos på sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram eller LinkedIn eller på vores blog

   3. Vores databeskyttelsesrådgiver

   Hvis du har spørgsmål til, hvordan Cryos behandler dine personoplysninger, kan du altid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected] eller tlf. +45 8676 0699.

   4. Hvilke personoplysninger indsamler Cryos, til hvilket formål, efter hvilket retsgrundlag og hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

   5. Hvem deler vi dine personoplysninger med

   Dine oplysninger kan alene tilgås af personale hos Cryos eller andre selskaber i Cryos-koncernen, som har et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne og bistår Cryos med f.eks. opbevaring af oplysningerne. Personalet ved Cryos har tavshedspligt. 

   I nogle tilfælde deler vi også dine personoplysninger med tredjeparts serviceudbydere (såsom udbydere af marketing, it eller administrative tjenester) som kan behandle oplysningerne på Cryos’ vegne til de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Disse databehandlere er instrueret af os til alene at behandle dine personoplysninger på vores vegne og til de af Cryos bestemte formål. Vi deler kun dine personoplysninger, hvor det er relevant og nødvendigt for at kunne tilbyde de services, der fremgår af denne privatlivspolitik. 

   Cryos har indgået samarbejdsaftaler, herunder databehandleraftaler med vores databehandlere. Vi forpligter dem til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen. 

   Privat kunde:

   Hvis du køber sæd, videregiver vi dit navn, din fødselsdato, samt oplysninger om din adresse og din ordre til den klinik, som du har bedt os om at sende din ordre til, for at klinikken kan identificere dig og varetage det videre forløb sammen med dig.

   Hvis du har samtykket til genetisk matching, deler vi dine oplysninger i form af en spytprøve og den deri indeholdte DNA eller din klinisk genetiske rapport i anonymiseret form med et eksternt laboratorium, som på vegne af Cryos udfører matchingen mellem dig og den givne donor. Hvis du har samtykket hertil, kan vi i enkelte tilfælde dele resultatet af den genetiske matching med af dig udvalgte tredjeparter. 

   Hvis der konstateres en alvorlig uønsket hændelse eller en alvorlig bivirkning, herunder f.eks. hvis der konstateres en overførbar sygdom hos donor eller ombytning, er vi forpligtede til at videregive oplysning herom til den danske sundhedsmyndighed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Der vil alene blive videregivet anonymiserede oplysninger herom til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

   Når du deponerer din sæd hos Cryos:

   Hvis du er deponent og dermed skal screenes for infektionssygdomme, anvender vi databehandlere i form af akkrediterede testlaboratorier og hospitaler til at foretage de relevante tests fra de blod- og urinprøver, som du afleverer til os. 

   Hvis du har deponeret din sæd hos Cryos videregives din deponerede sæd og dit CPR-nummer til den klinik, hvor der skal ske behandling, når du ønsker at få sæden udleveret. 

   Når du færdes på Cryos’ hjemmeside:

   Vi deler oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

   Vi deler oplysninger om din brug af vores hjemmeside med Facebook Inc. Facebook Inc. kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Hvis du ikke ønsker annoncer på Facebook Inc., skal du ændre dine indstillinger på deres side.

   Der sker også deling af oplysninger med Facebook Inc., når Facebook Inc. benytter personoplysninger indsamlet på Cryos’ Facebook side. Se eventuelt Facebooks Datapolitik. Bemærk at Cryos ikke har fuld indflydelse på Facebook Inc.’s databehandlinger.

   Øvrigt: 

   Hvis Cryos måtte ophøre med at drive virksomhed som vævscenter, vil dine ovenstående beskrevne personoplysninger, som Cryos er forpligtede til at opbevare for at sikre sporbarhed, blive overdraget til et andet vævscenter i overensstemmelse med kravet herom i vævsbekendtgørelsens § 11. 

   Endelig kan vi dele visse anonymiserede oplysninger internt i Cryos-koncernen til brug for forskning og statistik. 

   Overførsel til tredjelande

   I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel f.eks. ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne.

   6. Hvilke rettigheder har du

   Du har en række rettigheder i forhold til Cryos’ behandling af oplysninger om dig, som du kan gøre brug af, og som er beskrevet nedenfor:

   • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Cryos behandler om dig, samt ret til at få adgang til en række yderligere oplysninger om hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger. Dette indebærer, at Cryos skal udlevere en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.

   • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

   • I visse særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor Cryos selv sletter dem.

   • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Cryos fremover – bortset fra opbevaring - kun behandle dine oplysninger under særlige omstændigheder og til særlige formål.

   • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Cryos’ behandling af dine personoplysninger.

   • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt få overført disse personoplysninger fra Cryos til en anden dataansvarlig.

   Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Cryos enten på mail [email protected] eller du kan ringe til os på telefon +45 8676 0699.

   7. Hvem skal du kontakte?

   Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os her:

   Cryos International - Denmark ApS
   Cvr. nr. 35 51 42 52
   Vesterbro Torv 3, 5. sal
   8000 Aarhus C
   Telefon: +45 8676 0699
   E-mail: [email protected]

   Vi vil herefter hurtigst muligt tage stilling til i hvilket omfang, vi kan imødekomme din anmodning.

   8. Klagevejledning

   Vi håber, at denne privatlivspolitik har givet dig den information, du har brug for.

   Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver, som du kan læse mere om i punkt 3 i denne privatlivspolitik.

   Du kan også indgive en klage til:
   Datatilsynet
   Carl Jacobsens Vej 35
   2500 Valby
   Telefon 33 19 32 00
   E-mail: [email protected]

   9. Ændringer af privatlivspolitikken

   Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, retspraksis eller i vores interne procedurer.

   27.06.22