PrivatLegalSolemn declaration

Erklæring på tro og love

Jeg erklærer hermed, at den information, jeg har givet i forbindelse med oprettelsen af denne konto, er sand. Jeg bekræfter endvidere, at jeg er opmærksom på de juridiske forpligtelser, der påhviler mig, når jeg accepterer at modtage og håndtere donorsæd som sundhedsprofessionel. Jeg accepterer, at internationale og nationale myndigheder får min identitet, så de kan sende meddelelse om eventuelle genetiske tilstande i forbindelse med en sæddonor eller et donorbarn med en rapporteret tilstand.