PrivatStandards

Landespecifikke krav (Standarder)


For at sikre at donorsæd fra Cryos lever op til de landespecifikke krav, opererer vi med forskellige Standarder. 

Alle enheder, der er markeret med EU-Standard, lever op til de specifikke krav gældende i den Europæiske Union på tidspunktet for donationen. Alle enheder markeret med DK-Standard lever op til de specifikke krav gældende i Danmark på donationstidspunktet, og så fremdeles med de øvrige standarder. De markerede enheder opfylder kravene ift. screening, karantæne, alder og donoridentifikation.

Alle donorer og enheder er blevet udvalgt og screenet i overensstemmelse med Cryos Internationals omfattende kvalitetssikring, driftsmæssige procedurer og politikker for donorrekruttering, -vurdering og -screening.

Her kan du se, hvilke Standarder vi opererer under:

CAN – Canada ITA – Italien
DE – Tyskland NL – Holland
DK – Danmark NO – Norge
EU – Den Europæiske Union* NYS – New York State
FI – Finland SE – Sverige
IE – Irland UK – Storbritannien
ISR – Israel USA – USA

* Listen nedenfor indeholder, efter vores viden, en oversigt over de aktuelt gældende, relevante bestemmelser for EU-standarden: