PrivatOm sædScreening af sæddonorer

  Screening af sæddonorer

  Alle Cryos’ sæddonorer gennemgår en grundig screeningsproces, hvor deres fysiske og mentale sundhed evalueres. Kun de donorkandidater, som er sunde og raske, og som lever op til landespecifikke regler, accepteres og bliver optaget i vores donorprogram. 


  Cryos leverer donorsæd til mange lande rundt i verden, og de fleste lande har forskellige lovgivninger for brug af sæddonorer. 

  På denne side kan du læse mere om, hvordan vi udvælger og screener vores sæddonorer i overensstemmelse med vores omfattende kvalitetssikringsprogram, og hvordan vi sikrer, at vores donorer lever op til lovgivningen i dit behandlingsland.  

  Hvordan vi udvælger og screener vores donorer 

  Når en donorkandidat ansøger hos Cryos, gennemgår han en meget grundig screeningsproces, før han kan accepteres som sæddonor.  

  Først udfylder han et omfattende spørgeskema om sit helbred og deltager i et interview med vores sundhedspersonale. Formålet er at evaluere kandidaten på baggrund af familiens sygdomshistorik samt risikoadfærd. Donorkandidater med alvorlige arvelige sygdomme i familien – såvel psykiske som fysiske –afvises.  

  Derudover gennemfører vi en grundig fysisk og mental vurdering af donorkandidaten, og blod- og urinprøver testes for smitsomme sygdomme. Donoren testes også for en række arvelige sygdomme. Endelig undersøger vi, at donor har normal karyotype (kromosomprofil). 

  Alle godkendte donorer tjekkes desuden løbende for smitsomme sygdomme. Dette gøres regelmæssigt i hele den periode, der doneres.  

  For hver donor udarbejdes Summary of Records (SOR), der indeholder testresultater og donorkarakteristika samt information om, hvilke landestandarder donoren imødekommer. SOR vedhæftes i ordrebekræftelsen, der sendes på e-mail, og en kopi er inkluderet i forsendelsen. Summary of Records kan ændre sig over tid på grund af de løbende tests af donorerne. 

  Landespecifikke krav (Standarder)

  Cryos er licenseret i henhold til EU-vævsdirektivet og må levere donorsæd til alle EU-lande samt eksportere udenfor EU. De fleste lande har forskellig lovgivning vedr. brug af donorsæd, herunder krav til udvælgelse og screening af sæddonorer. I løbet af screeningsprocessen bliver alle Cryos’ sæddonorer udvalgt, screenet og frigivet til klinisk brug i specifikke lande eller områder.  

  Når du opretter en gratis konto på vores hjemmeside, beder vi dig angive dit behandlingsland. Det giver os mulighed for kun at vise dig de donorer, der lever op til lovgivningen i dit behandlingsland.  

  Lær mere om landsspecifikke krav (Standards)

   

  Hvordan vi håndterer tilstande

  I enhver graviditet er der en lille risiko for at få et barn med en medfødt sygdom, og i nogle tilfælde kan en sådan sygdom vise sig at være arvet. Hos Cryos gennemgår hver donor en grundig screeningsprocedure, før han godkendes som donor, for at minimere risikoen for at donoren videregiver en alvorlig tilstand til barnet.

  Hvis der opdages en alvorlig risikofaktor hos en donorkandidat, kan han ikke donere sæd hos Cryos.  

  På trods af vores grundige udvælgelses- og screeningsprocedure, kan risikoen for at få et barn med en medicinsk tilstand ikke elimineres. Hvis der opdages en tilstand et barn, og der er grund til at tro, at sygdommen kan skyldes brug af donorsæd, bør Cryos underrettes omgående, så vi kan træffe de nødvendige forholdsregler og igangsætte en undersøgelse af, hvorvidt tilstanden kan være relateret til donorsæden.