PrivatOm sædScreening af sæddonorer

  Screening af sæddonorer

  Alle sæddonorer hos Cryos gennemgår en grundig screeningproces, hvor deres fysiske og mentale sundhed evalueres. Kun de donorkandidater, som er sunde og raske, og som lever op til landespecifikke regler, accepteres og bliver optaget i vores donorprogram. 


   Cryos leverer donorsæd til mange lande rundt i verden, og de fleste lande har forskellige lovgivninger for brug af sæddonorer. På denne side kan du læse mere om, hvordan vi udvælger og screener vores sæddonorer i overensstemmelse med vores omfattende kvalitetssikringsprogram, og hvordan vi sikrer, at vores donorer lever op til lovgivningen i dit behandlingsland.

   Du kan læse mere om ansøgningsprocessen og sæddonation hos Cryos ved at følge linket her.

   Sådan udvælger og screener vi vores donorer  

   Når en donorkandidat ansøger hos Cryos, gennemgår han en omfattende screeningproces.

   Først udfylder han et dybdegående spørgeskema om sit helbred og deltager i et interview med vores sundhedspersonale. Formålet er at evaluere kandidaten på baggrund af hans families sygdomshistorik og risikoadfærd. Donorkandidater med alvorlige arvelige sygdomme i familien – såvel psykiske som fysiske – afvises.   

   Derudover gennemfører vi en grundig fysisk og mental vurdering af donorkandidaten, og blod- og urinprøver testes for smitsomme sygdomme såsom HIV, Hepatitis B og C, klamydia, gonorré, syfilis og HTLV. I vores laboratorium udfører vi desuden en såkaldt anlægsbærerscreening for recessivt arvelige sygdomme. Det betyder, at vi undersøger, om donorkandidaten er rask bærer af en af de hyppigste genforandringer, som kan udvikle sig til en af følgende genetiske sygdomme i et donorbarn: 

   • Cystisk fibrose  
   • Hæmoglobinopatier (herunder alfa-thalassæmibeta-thalassæmiseglcelleanæmi) 
   • Spinal muskel atrofi (SMA) 
   • Tay-Sachs
   • Ikke-syndromisk døvhed (GJB2)

   Ovennævnte er de mest udbredte alvorlige arvelige sygdomme på verdensplan.  

   Slutteligt undersøger vi, om donor har normal karyotype (kromosomprofil). 

   Alle godkendte donorer undersøges desuden løbende for smitsomme sygdomme. Disse undersøgelser foretages regelmæssigt i hele den periode, der doneres.   

   I alle donorprofilerne, der er tilgængelige på vores hjemmeside, finder du et Summary of Records (SOR), der indeholder testresultater, donorkarakteristika samt information om, hvilke landestandarder donoren lever op til. SOR’en vedhæftes i den ordrebekræftelse, vi sender til din mailadresse, og vi vedlægger også en kopi i forsendelsen. Summary of Records kan ændre sig over tid på grund af de løbende tests af donorerne. 

   Hvis du er kendt bærer af en arvelig sygdom, beder vi dig kontakte vores Customer Care Team, inden du bestiller donorsæd til din fertilitetsbehandling. Vi kan hjælpe dig i din søgning efter den rette donor.  

   Landespecifikke krav (Standarder)

   Cryos er licenseret i henhold til EU-vævsdirektivet og må levere donorsæd til alle EU-lande samt eksportere udenfor EU. De fleste lande har forskellig lovgivning vedr. brug af donorsæd, herunder sæddonorkrav til udvælgelse og screening af donorer. I løbet af screeningsprocessen bliver alle Cryos’ sæddonorer udvalgt, screenet og frigivet til klinisk brug i specifikke lande eller områder.   

   Når du opretter en gratis konto på vores hjemmeside, beder vi dig angive dit behandlingsland. Det giver os mulighed for kun at vise dig de donorer, der lever op til lovgivningen i dit behandlingsland.   

   Lær mere om landsspecifikke krav (Standards) .

    

   Sådan håndterer vi indrapporterede sygdomme (tilstande) 

   Ved alle graviditeter er der en lille risiko for at få et barn med en medfødt sygdom, og i nogle tilfælde kan en sådan sygdom vise sig at være arvelig. Inden en donorkandidat kan godkendes som donor hos Cryos, gennemgår han en omfattende screeningproces for at minimere risikoen for, at en donor videregiver en alvorlig tilstand til et barn 

   På trods af vores grundige udvælgelses- og screeningsproces, kan vi ikke eliminere risikoen for at få et barn med en medicinsk tilstand. Hvis der opdages en tilstand i et barn, og der er grund til at tro, at sygdommen kan skyldes brug af donorsæd, bør Cryos underrettes omgående, så vi kan træffe de nødvendige forholdsregler. Kontakt vores Customer Care, som kan hjælpe dig med at indrapportere en tilstand. 

   Når Cryos modtager en “Report of Condition” (indrapportering af en tilstand)vil vores genetiske team straks håndtere den og igangsætte en undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om sygdommen kan være relateret til donoren. 

   I nogle tilfælde vil vores genetiske team konkludere, at rapporten kan afvises, og at der ikke er behov for yderligere handlinger. Dette er tilfældet, når det genetiske team vurderer, at sygdommen ikke er relateret til donoren, eller at der ikke er øget risiko for, at samme tilstand opstår hos halvsøskende. 

   I andre tilfælde kræver indrapporteringen yderligere undersøgelser. Donorens sæd vil så blive sat i midlertidig karantæne for en sikkerheds skyld, indtil der er foretaget yderligere undersøgelser.  

   Til slut vil konklusionen enten være, at indrapporteringen kan afvises, eller at der er behov for permanent anvendelsesforbud for den pågældende donor. Sidstnævnte er tilfældet, hvis vores genetiske team vurderer, at tilstanden kan være relateret til donoren. Ved et permanent anvendelsesforbud kan donorens sæd kun bestilles til søskendebehandling, dvs. at sæden kun er tilgængelig for kvinder, der allerede har fået et barn med sæd fra denne donor.

   Ofte stillede spørgsmål om Cryos’ screening af sæddonorer

   Hvorfor screenes sæddonorer?

   Vi screener sæddonorer, fordi det er vores ansvar og for at opnå de bedst mulige chancer for at få et sundt og raskt barn. Vi ønsker at hjælpe med familieforøgelse, men vi skal gøre det på en måde, hvor vi sikrer sundhed og trivsel hos fremtidige donorbørn.

   Screenes sæddonorer for CMV?

   Ja. Hos Cryos screener vi alle kandidater for en række vira og genetiske sygdomme samt for deres CMV-status. Vi tager kun imod donorer, som er testet negative for IgM. Det vil sige, at donorerne ikke har en aktiv CMV-infektion.

   Ofte stillede spørgsmål