PrivatOm sædSæddonation hos Cryos

  Sæddonation hos Cryos

  Vil du blive klogere på sæddonation hos Cryos og læse om sædens vej fra donor til modtager? På denne side tager vi dig igennem sæddonationsprocessen – fra hvorfor og hvordan en mand bliver sæddonor, til hvordan donorsæden forarbejdes og til sidst anvendes til at opnå graviditet. 


  Hos Cryos har vi mere end 35 års erfaring med sæddonation. Der er sket meget gennem årene, og især udviklingen inden for og anerkendelsen af nye familiestrukturer har øget vigtigheden af sæddonation. I dag bruges sæddonation af både kvinder og par over hele verden som en hjælp til at opnå graviditet. 

  Brugen af donorsæd fra en sædbank som Cryos er fuldkommen sikker, da sæddonationsprocessen er veldokumenteret og overholder internationale kvalitetskrav. Vi arbejder med andre ord hårdt for at sikre kvalitet i hvert trin i processen – fra screening af sæddonorkandidater til korrekt anvendelse af donorsæden i fertilitetsbehandlingen på din klinik. Læs videre for at blive klogere på de forskellige trin i sæddonationsprocessen.

  Cryos-sygeplejerske forklarer sæddonationsprocessen hos Cryos

  Sæddonationsprocessen 

  Mange bliver overraskede over at erfare, hvor grundigt vi screener alle sæddonorkandidater, før vi godkender dem som Cryos-sæddonorer. Det er ikke alle og enhver, der kan blive sæddonor – faktisk er det kun omkring 5-10 % af alle sæddonorkandidater, der lever op til vores sæddonorkrav og ender med at blive donorer. I det følgende kan du læse mere om de forskellige trin, som alle sæddonorer gennemgår, før de kan gå i gang med at donere sæd. 

  Trin 1: Ansøgning om at blive sæddonor
  Først skal den potentielle sæddonor udfylde en ansøgning med sine grundlæggende oplysninger og kontaktoplysninger og derefter booke en aftale til en indledende sædprøve. 

  Trin 2: Indledende sædprøve og -analyse 
  Sæddonorkandidaten besøger en af vores sædbanklokationer og afgiver en indledende sædprøve. Dette trin er naturligvis meget vigtigt, da vi ønsker at sikre, at kandidatens sæd kan overleve nedfrysning og være i stand til senere at befrugte et æg. Vi ser på motiliteten (MOT), når vi måler sædkvaliteten. Læs mere om sædmotilitet, og hvad den betyder for din fertilitetsbehandling. 

  Trin 3: Klinisk undersøgelse og sygdomme i familien 
  Hvis sædkvaliteten viser sig at være god, og kandidaten lever op til vores indledende sæddonorkrav, skal han gennemgå en klinisk undersøgelse. Formålet med den kliniske undersøgelse er at sikre, at der ikke er fysiske tegn på sygdom. En sundhedsfaglig person gennemgår grundigt kandidatens hud, lymfeknuder, blodtryk, BMI osv. 

  Før undersøgelsen skal kandidaten besvare et omfattende spørgeskema om sin egen og sin families sygdomshistorik. Spørgeskemaet drøftes med en sundhedsfaglig person i forbindelse med helbredsundersøgelsen for at kontrollere, om der er alvorlige arvelige mentale eller fysiske sygdomme. Vi beder også om blod- og urinprøver for at teste for smitsomme sygdomme såsom HIV, klamydia osv. samt almindelige genetiske varianter, som forårsager cystisk fibrose og andre hyppigt forekommende, alvorlige arvelige sygdomme. Hvis du vil vide mere om de forskellige tests, kan du læse mere på vores side om screening af sæddonorer

  Trin 4: Psykosocialt interview 
  Ud over det fysiske helbred ønsker vi at sikre, at sæddonorerne har et godt psykisk helbred og forstår betydningen af sæddonation. Under et psykosocialt interview med vores interne psykolog bliver donorkandidaten spurgt ind til sin motivation, sine etiske overvejelser, sin oprigtighed og sine forventninger. 

  Trin 5: Valg af sæddonorprofil og spørgeskemaer 
  Under screeningsprocessen bliver donorkandidaten informeret om forskellen på at være ID Release- eller Non-ID Release-sæddonor samt forskellen mellem en Basisprofil og en Udvidet Donorprofil, og han bliver bedt om at tage stilling til, hvilken type sæddonor har ønsker at være. Vælger kandidaten en Udvidet Profil, skal han udfylde endnu et spørgeskema med spørgsmål angående livserfaringer, præferencer, personlighed med mere samt indsende børnebilleder, en håndskrevet besked og en stemmeoptagelse. ID Release-sæddonorer skal også underskrive forskellige samtykkeerklæringer, hvor der gives tilladelse til, at de identificerende oplysninger deles med donorbørnene på et senere tidspunkt. 

  Trin 6: Godkendelse – sæddonoren kan begynde at donere 
  Hvis donorkandidaten opfylder sæddonorkravene og består alle tests og screeningen, godkendes han som sæddonor. Først da kan han begynde at donere sæd og hjælpe andre med at opnå deres drøm om et barn. Sæddonoren forpligter sig til at levere mindst 10 godkendte sæddonationer, hvilket kaldes et batch. Før og efter hvert batch skal sæddonoren have testet sit blod og sin urin for at sikre, at han ikke har fået en smitsom sygdom. Hvis testene ser fine ud, når et batch er fuldendt, frigives sæden til køb via sæddonorsøgningen på vores hjemmeside, og sæddonoren modtager sin kompensation. Han kan derefter beslutte, om han vil fortsætte med at donere og forpligte sig til endnu et batch. 

  Krav til sæddonation hos Cryos 

  Man skal opfylde følgende krav for at kvalificere sig til at blive sæddonor hos Cryos: 

  • Være mellem 18 og 45 år gammel 
  • Have god sædkvalitet 
  • Have et godt fysisk og psykisk helbred 
  • Levere en detaljeret sygdomshistorik for sit genetiske ophav 
  • Afgive blod- og urinprøver regelmæssigt 

  Læs mere om sæddonorkrav  Fra sæddonation til nedfrysning i strå 

  Når en sæddonorkandidat er godkendt til sæddonation, forpligter han sig til at levere 10 sæddonationer inden for en periode på ca. 10 uger. Selve sæddonationen finder sted på en af Cryos’ sædbanklokationer. Her har vi private donorkabiner, som sæddonorerne går ind i for at donere. Prøven afleveres derefter til personalet og bringes straks til vores laboratorium, hvor vi foretager en grundig undersøgelse af sædkvaliteten for at sikre, at det kun er sæd af høj kvalitet, der sælges hos Cryos. 

  Hvis sædkvaliteten er god, forarbejdes sæden yderligere i laboratoriet, før den lægges i såkaldte strå på 0,5 ml, som er nemme at fryse, opbevare og tø op. Alle donorstrå er tydeligt markeret med donornavn eller -nummer samt nummeret på ejakulatet. Derudover er det kategoriseret i henhold til type og kvalitet. 

  Hos Cryos tilbyder vi to typer donorsæd: IUI og ICI. IUI-donorsæd kan anvendes til de fleste typer fertilitetsbehandling, da sæden er oprenset og klargjort til brug. ICI-donorsæd er uforberedt og indeholder alle naturlige væsker, der findes i et normalt ejakulat. Denne type sæd er klar til ICI-behandling, men skal først oprenses af din fertilitetsklinik, hvis den skal bruges til andre behandlinger såsom IUI eller IVF.

  Derudover opdeles donorsæd efter motilitet, som dækker over sædcellernes kvalitet eller koncentration. Jo højere sædmotiliteten er, desto mere aktive er sædcellerne.

  Donorsæden opbevares sikkert på frost ved -196 °C i en nitrogentank, indtil den bliver bestilt af nogen, som har besluttet at blive gravid med donorsæd.

  Frosne sædstrå efter sæddonation hos Cryos

  Forsendelse og anvendelse af sæddonationer 

  Når vi modtager en bestilling på donorsæd, flytter vi omhyggeligt donorsædstråene fra vores tank og over i en mindre beholder eller tank, som holder sæden frossen og sikker under transport. En kurer leverer bestillingen til din klinik, som tjekker leveringen og kvitterer for modtagelsen. Du kan læse mere om forsendelse og levering af donorsæd her.

  Når det er tid til din fertilitetsbehandling, tøs donorsæden op ved stuetemperatur. Det tager omkring 15-20 minutter, og straks derefter skal klinikken udføre en sædanalyse med mikroskop for at kontrollere, at sædkvaliteten er som forventet. Derefter er sæden klar til at brug i fertilitetsbehandling såsom IUI eller IVF.

  Hvem får gavn af sæddonation? 
  Donorsæd fra Cryos bruges af forskellige årsager og af mennesker over hele verden. Omkring 50 % af de kvinder, der bestiller donorsæd fra Cryos, er kommende singlemødre, som vælger sæddonation, fordi de ikke har fundet manden i deres liv endnu, eller blot fordi de vil opfostre et barn på deres egne vilkår.

  Derudover er 35 % lesbiske par, for hvem sæddonation er en unik mulighed, da en af to de kvinder i forholdet vil få en genetisk relation til barnet.

  Slutteligt er infertilitet et almindeligt problem, og ca. 15 % af alle par, som prøver at blive gravide, opsøger hjælp. Grundet forskellige faktorer er antallet af par, der oplever infertilitet, steget med tiden. Når man som heteroseksuelt par kæmper med infertilitet, giver undfangelse via sæddonation mulighed for, at der er en genetisk relation mellem mor og barn.

  Hvis du kan genkende dig selv i en af de kategorier, der er nævnt ovenfor, og ønsker at starte rejsen mod forældreskab med donorsæd, kan du fortsætte til vores side om, hvordan man bliver gravid med donorsæd eller kontakte vores Customer Care Team, som vil forsøge at besvare alle dine spørgsmål.

   Glad mor med barn, som er undfanget via sæddonation

  Kompensation og goder i forbindelse med sæddonation 

  Sæddonation er livets gave, og det, der motiverer mange sæddonorer hos Cryos, er muligheden for at hjælpe andre med at blive forældre. Derudover modtager sæddonorer økonomisk kompensation for deres tid og indsats. Sæddonorkompensationen er lovbestemt og varierer fra land til land. 

  Da Cryos’ sæddonationsfaciliteter er i Danmark, arbejder vi under dansk lovgivning, hvilket betyder, at vi kan give donoren 200-500 kr. Hvis du vil vide mere, kan du gå til vores blogindlæg om sæddonorkompensation og -betaling.

  Vil du se de mænd, der er godkendt til sæddonation? 

  Du har nu forhåbentlig fået et indtryk af, hvor grundigt en sæddonor og hans sæd screenes, før sæden frigives til køb her på vores hjemmeside. Hvis du gerne vil se de aktuelt tilgængelige sæddonorer, kan du gå til vores sæddonorsøgning.

  You might also be curious about the financial aspects of using a sperm donor? Read more about the cost of using a sperm donor here.


  Ofte stillede spørgsmål om sæddonation 

  Hvor mange penge får man for en enkelt sæddonation? 
  Den kompensation, en sæddonor modtager for en enkelt sæddonation, ligger mellem 200 og 500 kr. Beløbet afhænger af forskellige faktorer såsom sædmotilitet, valg af donorprofil og mængde doneret sæd. 

  Kan man donere sæd anonymt? 
  Ja, sæddonorer kan donere deres sæd anonymt. Hvis en sæddonor imidlertid vælger at være ID Release-donor, indvilliger han i, at børn, som kommer til verden via hans sæddonationer, kan kontakte Cryos, når de bliver 18 år, og få udleveret identificerende oplysninger om ham. En Non-ID Release-sæddonor ønsker derimod at forblive anonym.  

  Hvorfor donerer mænd deres sæd? 
  Cryos’ sæddonorer donerer deres sæd, fordi de vil hjælpe andre med at opnå deres drøm om et barn. Nogle af dem har familiemedlemmer eller venner, som har kæmpet for at få børn, og andre er selv forældre. Kompensationen er en mulighed for at tjene en smule ekstra, men det er ikke den primære årsag til og motivation for at donere.