Sæddonorkrav

  Vidste du, at det kun er omkring 5-10 % af alle sæddonoransøgere, som opfylder kravene til sæddonation og bliver sæddonorer hos Cryos? Læs om nogle af de vigtigste sæddonorkrav her.


   Når man ansøger om at blive sæddonor, skal man opfylde en lang række krav for at blive godkendt til sæddonation. Disse krav angår sæddonorens alder, helbred, sædkvalitet og risikoadfærd. Det generelle formål med sæddonorkravene er at sikre sæd af høj kvalitet fra sunde og raske mænd, da det giver de bedste chancer for at opnå graviditet og få et sundt og raskt barn.

   Vigtige krav til sæddonorer

   Man skal opfylde følgende krav for at kvalificere sig til at blive sæddonor hos Cryos:

   • Være mellem 18 og 45 år gammel
   • Have god sædkvalitet
   • Have et godt fysisk og psykisk helbred
   • Levere en detaljeret sygdomshistorik for sit genetiske ophav
   • Afgive blod- og urinprøver regelmæssigt
   En sygeplejerske screener en ung mand i henhold til sæddonorkravene hos Cryos

   Hvorfor findes der så mange krav til sæddonation?

   Nogle af de sæddonorkrav, vi håndhæver hos Cryos, stammer fra officielle myndigheder såsom Sundhedsstyrelsen, mens andre stammer fra vores interne lægeteam med det formål yderligere at øge kvaliteten af den donorsæd, som Cryos tilbyder. Mens nogle af kravene til sæddonorer giver mening for dig, er der måske andre, der kræver yderligere forklaring. Nedenfor kan du læse om nogle af de vigtigste sæddonorkriterier.

   Alderskrav til sæddonorer

   Alderskriteriet for at donere sæd hos Cryos er 18-45 år. Nogle mænd beslutter at blive sæddonorer, efter selv at have fået børn. De har oplevet glæden ved at blive forælder og ønsker at give andre mennesker en chance for også at opleve det. Andre mænd ansøger om at blive sæddonorer, før de selv har fået børn.

   Ved donorkandidater under 25 år har det psykosociale interview med vores interne psykolog særligt fokus på donorens modenhed og forståelse af de konsekvenser, der er forbundet med at være sæddonor.

   Krav til sædkvalitet

   Et andet vigtigt krav er selvfølgelig at have god sædkvalitet. Når donorkandidaten indsender ansøgningen, skal han booke tid til en sædanalyse. Han afleverer en sædprøve, som vi analyserer grundigt for at fastslå sædkvaliteten. I sædanalysen ser vi på antallet af sædceller pr. ml og antallet af motile sædceller pr. ml (motilitet). Kun mænd med høj sædkvalitet godkendes som donorer. På den måde opnås de bedste chancer for en vellykket graviditet – sædcellerne skal kunne overleve både forarbejdning og nedfrysning og være i stand til at befrugte et æg efter optøning.

   Se, hvordan vi analyserer sædkvaliteten hos Cryos i videoen nedenfor.

   Andre kriterier angående sæddonation

   Ligesom ved bloddonation er der en lang liste af sæddonorkrav – nogle kræver test, men andre hurtigt kan afgøres.

   En donorkandidat afvises, hvis han:

   ...har visse sygdomme.
   Under sæddonorscreeningen testes donorkandidater for adskillige sygdomme i forbindelse med en klinisk undersøgelse og via blod- og urinprøver. Hvis en kandidat i forbindelse med ansøgningen har visse sygdomme såsom kønsvorter og/eller blødersygdom eller andre koagulationssygdomme, kan han ikke godkendes som sæddonor og afvises.

   ...allerede har doneret sæd hos en anden sædbank end Cryos
   For at sikre, at begrænsningen på antal graviditeter med samme donor ikke overskrides, må en donor kun donere til én sædbank. Hos Cryos kontrollerer vi desuden dette ved at tilbyde et begrænset antal kvotereservationer i lande, som har nationale kvoter.

   ...er adopteret eller selv er donorbarn
   En del af vores grundige screening er at vurdere sygdomshistorikken ikke kun hos donoren, men også hos donorens udvidede familie (i tre generationer). Hvis en donorkandidat ikke kan levere en detaljeret sygdomshistorik for sit genetiske ophav, f.eks. hvis han er adopteret eller selv er donorbarn, kan han ikke godkendes som donor.

   ...udviser en risikoadfærd, der er uhensigtsmæssig i forbindelse med sæddonation
   Nogle aktiviteter kræver enten karantæne eller er ikke forenelige med sæddonation i det hele taget. Eksempler på risikabel adfærd, som vi afviser en donorkandidat på baggrund af, kan være, hvis han har ydet sex til andre for penge eller stoffer, eller hvis han tager injektionsmedicin af ikke-medicinske årsager.

   Andre aktiviteter anses som risikabel adfærd, som resulterer i seks måneders karantæne. Eksempler på en sådan adfærd kan være:

   • Rejse til højrisikolande eller -områder
   • Få en tatovering eller piercing af en uautoriseret tatovør
   • Have sex med en person, som, det kan antages, har smitsom hepatitis eller HIV

   Ved hver sæddonation bliver sæddonoren spurgt ind til, om der har været ændringer i hans risikoadfærd siden sidste sæddonation. Hvis han svarer ja, vurderer Cryos’ personale risikoen og udfører flere tests, hvis det er relevant. Dette gør vi for at minimere risikoen for at overføre smitsomme sygdomme fra donoren.

    

   Rødhåret sæddonor opfylder sæddonorkriterierne hos Cryos

   Ingen mindstekrav til højde eller lignende

   Hos Cryos ønsker vi, at vores sæddonorudvalg repræsenterer den generelle befolkning i så høj grad som muligt. I vores internationale sædbank i Danmark har vi hverken krav til højde, vægt, hårfarve eller uddannelsesniveau, så længe mændene er sunde og raske og har god sædkvalitet. Hvis du har særlige præferencer eller sæddonorkriterier, kan du filtrere dine resultater i vores sæddonorsøgning. Hvis du foretrækker at vide præcist, hvordan donoren ser ud, kan du vælge en sæddonor med voksenfotos.

   Vil du læse mere om sæddonation?

   Ud over de indledende krav til sæddonorerne, som er beskrevet ovenfor, bliver alle donorkandidater testet og screenet grundigt, før de godkendes som donorer. Vi fortsætter med at teste regelmæssigt, når selve sæddonationen begynder.

   Hvis du vil vide mere, kan du læse om sæddonation hos Cryos og de forskellige trin fra ansøgning til sæddonation eller gå til vores blogindlæg om sæddonorkompensation og -betaling.