PrivatØvrige servicesBrug af kendt sæddonor

  Brug af Kendt Sæddonor

  Hos Cryos kan du få hjælp, hvis du ønsker at gøre brug af en Kendt Donor. 


   En fertilitetsbehandling med en Kendt Donor indebærer, at en kvinde eller et par selv finder den mand, der skal være deres sæddonor. Det kan eksempelvis være en ven, der har lyst til at hjælpe, eller måske er I to mennesker, der ikke har et romantisk forhold, men som ønsker at få et barn sammen.

   Cryos tilbyder hjælp til en sådan Kendt Donor-ordning i samarbejde med udvalgte danske klinikker.

    

   Gravid kvinde som har valgt at bruge en kendt donor for at få et barn

   Hvad betyder kendt donation? 

   At gøre brug af Kendt Donor betyder, at du ikke finder en sæddonor via vores sæddonorsøgning, men i stedet bruger en donor, som du på en eller anden måde kender i forvejen. En Kendt Donor kan være en ven eller en, som du har besluttet dig for at blive forældre sammen med - uden at være romantisk involveret.

   Hvis du er klar til at blive forælder med hjælp fra en Kendt Donor, skal du starte med at finde en klinik, hvor fertilitetsbehandlingen kan finde sted. Hvis du vil have assistance, kan Cryos hjælpe dig med at finde en klinik i Danmark.

   Sådan foregår kendt donation 

   Ved kendt donation overdrages ejerskabet af sæden fra en Kendt Donor til en recipient (kvinde eller par), og sædprøven vil aldrig indgå i vores normale donorprogram. Hos Cryos analyserer, oprenser og nedfryser vi sæden, så den er klar til at blive brugt til fertilitetsbehandling på en klinik. Vi tester desuden Kendt Donor for infektionssygdomme efter gældende lovgivning (Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9356 pkt.  8.1 af 26.05.2015). 

   Når analyse og oprensning er udført, nedfryses og opbevares sæden hos Cryos, indtil den skal bruges til behandling (op til 6 måneder). Når det er tid til behandlingen, kan du via vores hjemmeside anmode om at få sæden leveret, hvorefter vi sørger for at sende sædprøven direkte til den klinik, hvor behandlingen skal finde sted. Vi sender sæden i en nitrogentank, der holder sædprøverne frosne og i sikkerhed under transporten. Hvis du ønsker at få udleveret alle sædprøver på samme tid, anbefaler vi, at leveringen for en sikkerheds skyld opdeles i to separate forsendelser på to forskellige datoer. Hvis du ikke ønsker, at vi opdeler leveringen, skal du inden afsendelse informere os om dette på skrift i en email.

   Inden en kendt donation kan foregå, skal Kendt Donor screenes for egnethed samt risiko for overførsel af infektions- og arvelige sygdomme. Fertilitetsklinikken er ansvarlig for at vurdere donors egnethed. Det er også fertilitetsklinikken, der giver den endelige godkendelse af den kendte donor og sikrer, at der tages stilling til faderskab/medmoderskab. Cryos vil være ansvarlig for at screene for infektionssygdomme. Hvis du gerne vil have donor testet for genetiske sygdomme, er der mulighed for at tilkøbe en ekstra test. 

   Før behandlingen igangsættes, bør du også overveje at få lavet test af sædkvaliteten hos den Kendte Donor, da kvaliteten kan være af betydning i vurderingen af behandlingstype og chance for graviditet. 

   Sædprøve og test for infektionssygdomme 

   Sædprøven til donationen laves hos Cryos. Vi anbefaler, at Kendt Donor ikke har haft udløsning i de forudgående 2 døgn for at sikre den bedst mulige kvalitet af sæden.

   Kendt Donor kan donere op til 3 gange indenfor 7 dage, og op til 3 sædprøver kan blive analyseret, oprenset og frosset. Du vælger selv, om du vil have nedfrosset 1, 2 eller 3 sædprøver, så længe donor testes for infektionssygdomme senest 7 dage efter første donation i henhold til Vævsloven.

   Ved sidste donation testes Kendt Donor for infektionssygdomme ved en urin- og blodprøve. Hvis Kendt Donor er i risiko for at have pådraget sig eller tidligere har haft klamydia, gonorré og andre sygdomme, er det en god idé, at den Kendte Donor testes for disse sygdomme på forhånd. På den måde kan du undgå at have en eller flere nedfrosne donationer klar til brug, som ikke må anvendes alligevel.

   Når den sidste sædprøve er lavet, og Kendt Donor er blevet testet for infektionssygdomme, kan der gå 7-10 hverdage, før vi har svaret på disse tests. Først når vi har modtaget svar, og prøvesvarene er negative, kan vi sende donationerne til klinikken.

   Vi tester for følgende sygdomme:

   Urinprøven testes for: 

   • Klamydia 
   • Gonorré 

   Blodprøven testes for: 

   • HIV (anti-HIV ½, NAT (HIV)) 
   • Hepatitis B (anti-HBc, HBsAg, NAT (HBV)) 
   • Hepatitis C (anti-HCV, NAT (HCV)) 
   • Syfilis 

   Ønsker du derudover en test for genetiske sygdomme, kan dette tilkøbes. 

   Pris for brug af Kendt Donor

   Når du vælger at gøre brug af Kendt Donor, køber du en ”pakke”, som indeholder følgende:

   • 1, 2 eller 3 sædprøver
   • Sædanalyser
   • Test for infektionssygdomme i blod- og urinprøve (senest 7 dage efter den første donation)
   • Oprensning af sæden, så den bliver IUI-klar (ICI hvis klinikken skulle ønske det)
   • Nedfrysning af sædprøverne og opbevaring i op til 6 måneder
   • Levering af sæden i nitrogentank til din fertilitetsklinik (OBS: 2 forsendelser inkluderet)
   • Samlet pris: DKK 11,932.50 / EUR 1,612.50 (inkl. moms)
   • Ønsker du, at donor testes for genetiske sygdomme, kan dette tilkøbes for DKK 4.995 (inkl. moms).

   Overblik over processen 

    

   1) Kontakt en fertilitetsklinik

   Først skal du/I kontakte en fertilitetsklinik og få tid til en indledende samtale om behandlingsforløbet med Kendt Donor. Vær opmærksom på, at Cryos samarbejder med udvalgte danske klinikker ift. brug af Kendt Donor. Vi anbefaler desuden at få lavet en sædanalyse inden opstart af forløbet. Læs mere om test af sædkvalitet her. 

   2) Godkendelse af donor

   Recipienten og Kendt Donor mødes med fertilitetsklinikken for at koordinere det videre forløb. Klinikken vurderer bl.a. Kendt Donors egnethed (udfører klinisk undersøgelse jf. Vævsbekendtgørelsen), og der sikres en aftale omkring faderskab/medmoderskab.

   1) Kontakt en fertilitetsklinik

   Først skal du/I kontakte en fertilitetsklinik og få tid til en indledende samtale om behandlingsforløbet med Kendt Donor. Vær opmærksom på, at Cryos samarbejder med udvalgte danske klinikker ift. brug af Kendt Donor. Vi anbefaler desuden at få lavet en sædanalyse inden opstart af forløbet. Læs mere om test af sædkvalitet her. 

   2) Godkendelse af donor

   Recipienten og Kendt Donor mødes med fertilitetsklinikken for at koordinere det videre forløb. Klinikken vurderer bl.a. Kendt Donors egnethed (udfører klinisk undersøgelse jf. Vævsbekendtgørelsen), og der sikres en aftale omkring faderskab/medmoderskab.

   3) Sæddonationen ved Cryos

   Kendt Donor booker derefter en tid til første sæddonation hos Cryos. Efter den første donation aftales tidspunkt for eventuelle yderligere donationer. Der kan doneres op til 3 gange inden for 7 dage. Husk altid at medbringe pas/kørekort. Ifm. sidste donation tages der urin- og blodprøve.

   4) Sædanalyse og oprensning

   Cryos analyserer sæden for at bestemme antallet af motile (levende) sædceller i prøven. Derefter oprenses sæden for at gøre den klar til fertilitetsbehandling. Resultaterne af nedfrysning og sædanalyse sendes elektronisk til Kendt Donor.

   3) Sæddonationen ved Cryos

   Kendt Donor booker derefter en tid til første sæddonation hos Cryos. Efter den første donation aftales tidspunkt for eventuelle yderligere donationer. Der kan doneres op til 3 gange inden for 7 dage. Husk altid at medbringe pas/kørekort. Ifm. sidste donation tages der urin- og blodprøve.

   4) Sædanalyse og oprensning

   Cryos analyserer sæden for at bestemme antallet af motile (levende) sædceller i prøven. Derefter oprenses sæden for at gøre den klar til fertilitetsbehandling. Resultaterne af nedfrysning og sædanalyse sendes elektronisk til Kendt Donor.

   5) Sæden opbevares hos Cryos

   De producerede sædprøver fryses og opbevares i depot hos Cryos i op til 6 måneder. Hvis opbevaringsperioden er ved at udløbe, sendes der automatisk en påmindelse pr. mail til den Kendte Donor. Depotet kan herefter forlænges hvis nødvendigt. Forsendelse af sædprøverne til fertilitetsklinikken kan bestilles online, når det er tid til din behandling. De første to forsendelser er inkluderet i prisen, og yderligere forsendelser kan bestilles efter behov. Kendt Donot vil modtage login til hjemmesiden, hvorfra forsendelse og forlængelse af depot kan bestilles.

    

   5) Sæden opbevares hos Cryos

   De producerede sædprøver fryses og opbevares i depot hos Cryos i op til 6 måneder. Hvis opbevaringsperioden er ved at udløbe, sendes der automatisk en påmindelse pr. mail til den Kendte Donor. Depotet kan herefter forlænges hvis nødvendigt. Forsendelse af sædprøverne til fertilitetsklinikken kan bestilles online, når det er tid til din behandling. De første to forsendelser er inkluderet i prisen, og yderligere forsendelser kan bestilles efter behov. Kendt Donot vil modtage login til hjemmesiden, hvorfra forsendelse og forlængelse af depot kan bestilles.