Lægmandsresumé af artiklen ”En kohorteundersøgelse af forekomst af SARS-CoV-2 virus i sæd hos mænd smittet med COVID-19”

  I 2020, under pandemien, undersøgte Cryos, om COVID-19 virus kan overføres mellem seksuelle partnere. Heldigvis blev konklusionen på Cryos studiet, at infektionen ikke kan overføres via sæd. 


  Pandemien med SARS-CoV-2 har rejst mange spørgsmål om virussens indvirkning på menneskekroppen. Sandsynligheden for seksuel overførsel af virus er af stor interesse, særligt for udbydere af ydelser inden for assisteret reproduktion (ART) og for sædbanker. Nye undersøgelser viser, at angiotensin-konverterende enzym 2 (ACE 2), som findes i testikelvæv, spiller en rolle i sygdomsudviklingen af SARS-CoV-2. En ny undersøgelse udført af Cryos International USA, som har base i Orlando, Florida, havde til formål at undersøge, hvorvidt coronavirus (SARS-CoV-2) kunne påvises i menneskelig sæd og dermed overføres seksuelt. 

  Forskere hos Cryos har undersøgt, hvorvidt coronavirus kan overføres via sæd

  Der er tidligere lavet lignende undersøgelser, men resultaterne har ikke været entydige. Undersøgelserne har været begrænset af kun at inkludere få patienter i forskellige stadier af infektionen - og de fleste af patienterne var nået til et stadie af sygdommen, hvor de var i bedring. Holtmann et al. så i deres undersøgelse på 18 patienter, som var blevet raske efter en SARS-CoV-2 infektion, og fandt ingen spor af viralt RNA (ribonucleic acid) i deres sæd (1). 


  Materialer og metoder

  Denne nye undersøgelse blev gennemført som en kohorteundersøgelse og inkluderede 18 mænd med en medianalder på 32 år (aldersspænd: 24-57 år), som blev testet positive for COVID-19 via rt-PCR-analyse og afgav en sædprøve. Deltagerne udviste symptomer på COVID-19 i en skala fra symptomfri til moderate symptomer. Ingen af dem udviste symptomer, som krævede indlæggelse på sygehus. Tiden fra virus blev opdaget, til sædprøven blev afgivet, spændte fra 1 til 28 dage (median: 6 dage). 

  Viralt RNA blev isoleret fra sædprøverne, og PCR blev udført i triplikater i realtid. En fortyndingsrække af SARS-CoV-2 RNA transkript fungerede som positiv kontrol. Prøvernes værdier blev sammenlignet med værdierne fra den positive kontrol for at fastslå tilstedeværelsen af SARS-CoV-2. 

  Resultater og diskussion

  Resultaterne af PCR-analysen for alle prøver påviste ikke SARS-CoV-2. Disse resultater understøttes af Kayaaslan et al., som ikke kunne påvise viralt RNA 16 i sæden fra patienter med akut SARS-CoV-2 infektion (2).  

  En svaghed i vores undersøgelse er, at mændene ikke var alvorligt inficerede. På grund af det lave antal deltagere i vores undersøgelse er det nødvendigt med yderligere studier for endegyldigt at afgøre, om SARS-CoV-2 kan være til stede i sæd, navnlig hos mænd med alvorlige symptomer pga. COVID-19. 

  Symptomer på infektion med SARS-CoV-2 viser sig typisk i luftvejene, men viralt RNA er imidlertid også blevet påvist i blod, urin og afføring. Omfattende forskning belyser fortsat de steder i den menneskelige krop, hvor SARS-CoV-2 findes, samt de måder, den overføres på.  

  Baseret på disse foreløbige resultater og i overensstemmelse med tidligere resultater, som viste, SARS-CoV-2 ikke kunne påvises i sæd, antager vi, at SARS-CoV-2 ikke er til stede i sæd under akut- eller rekonvalescentfasen af COVID-19 og ikke kan overføres via sæd. Undersøgelsen understreger dog, at der er andre overførselsmåder til stede under samleje. Det kan derfor ikke siges med sikkerhed, at COVID-19 generelt ikke kan overføres under samleje. 


  Se hele undersøgelsen


  I webinaret nedenfor giver Cryos’ videnskabelige team, repræsenteret af Anne-Bine Skytte, Saghar Kasiri og Corey Burke, et resumé af COVID-19 undersøgelsen og dens resultater. 

  Litteratur

  1) Holtmann N, Edimiris P, Andree M, Doehmen C, Baston-Buest D, Adams O, et al. Assessment of SARS-CoV-2 in human semen – a cohort study. Fertnstert. 2020;114(2):P233–8.

  2) Kyaaaslan B, Korukluoglu G, Hasanoglu I, Kalem A, Eser F, Akinci E, et al. Investigation of SARS-CoV-2 in semen of patients in the acute stage of COVID-19 infection. Urol Int. 2020;104(9-10):678–83.