Lægmandsresumé af artiklen ”En kohorteundersøgelse af forekomst af SARS-CoV-2 virus i sæd hos mænd smittet med COVID-19”

  I 2020, under pandemien, undersøgte Cryos, om COVID-19 virus kan overføres mellem seksuelle partnere. Studiet fandt, at infektionen ikke kan overføres via sæd.


   Pandemien med SARS-CoV har rejst mange spørgsmål om virussens indvirkning på menneskekroppen. Sandsynligheden for seksuel overførsel af virus er af stor interesse, særligt i forbindelse med behandlinger med assisteret reproduktion (ART) og for sædbanker. Nye undersøgelser viser, at angiotensin-konverterende enzym 2 (ACE 2), som findes i testikelvæv, spiller en rolle i sygdomsudviklingen af SARS-CoV-2. En ny undersøgelse udført af Cryos International USA, med base i Orlando, Florida, havde til formål at undersøge, hvorvidt SARS-CoV-2 kunne påvises i menneskelig sæd og dermed overføres seksuelt.

   Forskere hos Cryos har undersøgt, hvorvidt coronavirus kan overføres via sæd

   Der er tidligere lavet lignende undersøgelser, men resultaterne har ikke været entydige. Undersøgelserne har været begrænset af kun at inkludere få patienter i forskellige stadier af infektionen - og de fleste af patienterne var nået til et stadie af sygdommen, hvor de var i bedring. Studiet af Holtmann et al. (2020) fandt i deres undersøgelse af 18 patienter, som var blevet raske efter en SARS-CoV-2 infektion, og fandt ingen spor af viralt RNA (ribonukleinsyre) i deres sæd.


   Materialer og metoder

   Studiet blev gennemført som en kohorteundersøgelse og inkluderede 18 mænd med en gennemsnitsalder på 32 år (aldersspænd fra 24-57 år), som blev testet positive for COVID-19 med real-time PCR-analyse og afgav en sædprøve. Deltagerne udviste symptomer på COVID-19 i en skala fra symptomfri til moderate symptomer. Ingen af dem udviste symptomer, som krævede indlæggelse på et hospital. Tiden fra virus blev opdaget, til sædprøven blev afgivet, spændte fra 1 til 28 dage (median 6 dage). 

   Viralt RNA blev isoleret fra sædprøverne, og PCR blev udført i triplikater. En fortyndingsrække af SARS-CoV-2 RNA transkript fungerede som positiv kontrolfor at fastslå tilstedeværelsen af SARS-CoV-2. 

    

   Resultater og diskussion

   Resultaterne af PCR-analysen for alle prøver påviste ikke SARS-CoV-2. Disse resultater understøttes af studiet af Kayaaslan et al. (2020), som ikke kunne påvise viralt RNA 16 i sæden fra patienter med akut SARS-CoV-2 infektion.  

   En svaghed i vores undersøgelse er, at mændene ikke var alvorligt inficerede. På grund af det lave antal deltagere i vores undersøgelse vil studier i større skala endegyldigt kunne afgøre, om SARS-CoV-2 kan være til stede i sæden hos mænd med alvorlige symptomer pga. COVID-19. 

   Symptomer på infektion med SARS-CoV-2 viser sig typisk i luftvejene, men viralt RNA er imidlertid også blevet påvist i blod, urin og afføring. Omfattende studier undersøger fortsat de steder i kroppen, hvor SARS-CoV-2 kan findes, samt de måder, den overføres på.

   Baseret på dette studies resultater og overensstemmelsen med tidligere resultater, fremhæver vi, at SARS-CoV-2 ikke er til stede i sæd under akut- eller rekonvalescentfasen af COVID-19 infektion og dermed ikke kan overføres via sæd. Vi gør opmærksom på, at der er andre overførselsmåder til stede under samleje, og det kan derfor ikke siges med sikkerhed, at COVID-19 generelt ikke kan overføres med seksuel kontakt.


   Se hele undersøgelsen


   I webinaret nedenfor giver Cryos’ videnskabelige team, repræsenteret af Anne-Bine Skytte, Saghar Kasiri og Corey Burke, et resumé af COVID-19 undersøgelsen og dens resultater. 

   Litteratur

   1) Holtmann N, Edimiris P, Andree M, Doehmen C, Baston-Buest D, Adams O, et al. Assessment of SARS-CoV-2 in human semen – a cohort study. Fertnstert. 2020;114(2):P233–8.

   2) Kyaaaslan B, Korukluoglu G, Hasanoglu I, Kalem A, Eser F, Akinci E, et al. Investigation of SARS-CoV-2 in semen of patients in the acute stage of COVID-19 infection. Urol Int. 2020;104(9-10):678–83.