Produkter - Dansk

    Her finder du vores udvalg at forskellige medier til forarbejdning af sæd til klinisk brug. Vores udvalg inkluderer produkter til kryopræservering, vaskemedier og medier til forarbejdning af sæd med henblik på IUI, IVF og ICSI. 

    Sædpræparationsmedier brugt i Cryos’ laboratorier

    Products - English

    Here you will find our selection of sperm preparation media for clinical use. Our selection include cryopreservation medium, sperm wash and medium for semen preparation in IUI, IVF and ICSI.