ProfessionelOm sædScreening af sæddonorer

  Screening af sæddonorer

  Vores omfattende screeningsprocedurer sikrer, at kun sunde og raske donorer med høj sædkvalitet accepteres i vores donorprogram. 


  Alle sæddonorer hos Cryos er blevet udvalgt og screenet i overensstemmelse med Cryos’ omfattende kvalitetssikring, operationelle procedurer og politikker for donorrekruttering, vurdering og screening. Kun de donoransøgere, der har gennemgået det omfattende screeningsprogram og bliver godkendt, kan blive donorer hos Cryos.

  Hvordan vi screener vores sæddonorer

  1. Indledende test af sædkvalitet.  
  2. Omfattende spørgeskema vedr. sygdoms- og familiehistorik samt et dybdegående interview med det formål at udvælge kandidater uden risikoadfærd eller symptomer på sygdomme. 
  3. Psykologisk vurdering samt fysisk undersøgelse. 
  4. Donorkandidatens karyotype og blodtype testes, og donorkandidaten screenes for genetiske sygdomme. Blod og urin testes for smitsomme sygdomme.  
  5. Hvis donoren godkendes, kan han begynde at donere.  

  Alle aktive donorer screenes for smitsomme sygdomme minimum hver tredje måned.  

   

  Landespecifikke krav (Standarder) 

  Cryos er licenseret i henhold til EU-vævsdirektivet og må levere donorsæd til alle EU-lande samt eksportere udenfor EU. De fleste lande har forskellig lovgivning vedr. brug af donorsæd, herunder krav til udvælgelse og screening af sæddonorer. Derfor arbejder vi med forskellige Standarder, som opfylder kravene i de specifikke lande.  

  I løbet af screeningsprocessen bliver alle Cryos’ sæddonorer udvalgt, screenet og frigivet til klinisk brug i specifikke lande eller områder. En donor kan frigives i overensstemmelse med et eller flere landes Standarder.  

  I vores gratis online Donorsøgning, viser vi dig kun donorer, der opfylder de krav og Standarder, som er relevante i dit land.  

  Lær mere om, hvilke Standarder vi opererer med Standards

   

  Hvad screener vi for? 

  På alle vores donorprofiler finder du Summary of Records (SOR), der indeholder screeningresultater samt information om, hvilke standarder donoren imødekommer. SOR kan ændre sig over tid på grund af de løbende tests af donorerne. 

  SOR vedhæftes i ordrebekræftelsen, der sendes på e-mail, og en kopi er inkluderet i alle forsendelser. 

   

  Hvordan vi håndterer tilstande    

  I enhver graviditet er der en lille risiko for at få et barn med en medfødt sygdom, og i nogle tilfælde kan en sådan sygdom vise sig at være arvet. Hos Cryos gennemgår hver donor en grundig screeningprocedure, før han godkendes som donor, for at minimere risikoen for at donoren videregiver en alvorlig tilstand til barnet.  

  Hvis der opdages en alvorlig risikofaktor hos en donorkandidat, kan han ikke donere sæd hos Cryos.   

  På trods af vores grundige udvælgelses- og screeningprocedure, kan risikoen for at få et barn med en medicinsk tilstand ikke elimineres. Hvis du modtager information om en tilstand, der kan være relateret til brugen af donorsæd fra en af vores donorer, er du forpligtet til at underrette Cryos omgående. Vores kundeservice kan guide dig igennem processen, og vores genetiske ekspert vil derefter vurdere informationen, og hvis nødvendigt, starte en undersøgelse.