ProfessionelOm sædScreening af sæddonorer

  Screening af sæddonorer

  Vores omfattende screeningsprocedurer sikrer, at kun sunde og raske donorer med høj sædkvalitet accepteres i vores donorprogram. 


   Alle sæddonorer hos Cryos er blevet udvalgt og screenet i overensstemmelse med Cryos’ omfattende kvalitetssikring, operationelle procedurer og politikker for donorrekruttering, vurdering og screening. Kun de donoransøgere, der har gennemgået det omfattende screeningsprogram og bliver godkendt, kan blive donorer hos Cryos.

   Sådan screener vi vores donorer 

   • Indledende test af sædkvalitet   
   • Omfattende spørgeskema vedr. sygdoms- og familiehistorik samt et dybdegående interview med det formål at udvælge kandidater uden risikoadfærd eller symptomer på sygdomme  
   • Psykologisk vurdering og fysisk undersøgelse  
   • Test af donorkandidatens karyotype og blodtype. Blod- og urinprøver testes for smitsomme sygdomme   
   • Anlægsbærerscreening, der tester donorkandidaten for de mest udbredte genvarianter, der forårsager hyppige, alvorlige arvelige sygdomme 
   • Hvis donoren godkendes, kan han begynde at donere   
   • Alle aktive donorer testes for smitsomme sygdomme minimum hver tredje måned.   

   Landespecifikke krav (Standarder)  

   Cryos er licenseret i henhold til EU-vævsdirektivet og må levere donorsæd til alle EU-lande samt eksportere udenfor EU. De fleste lande har forskellig lovgivning vedr. brug af donorsæd, herunder krav til udvælgelse og screening af sæddonorer. Derfor arbejder vi med forskellige Standarder, som opfylder kravene i de specifikke lande.   

   I løbet af screeningsprocessen bliver alle Cryos’ sæddonorer udvalgt, screenet og frigivet til klinisk brug i specifikke lande eller områder. En donor kan frigives i overensstemmelse med et eller flere landes Standarder.   

   I vores gratis online Donorsøgning, viser vi dig kun donorer, der opfylder de krav og Standarder, som er relevante i dit land.   

   Lær mere om, hvilke Standarder vi opererer med. .

   Hvad tester vi for?  

   På alle vores donorprofiler finder du Summary of Records (SOR), der indeholder screeningresultater og information om, hvilke standarder donoren imødekommer. SOR kan ændre sig over tid på grund af de løbende tests af donorerne.  

   Vi udfører en anlægsbærerscreening, der tester for de mest udbredte genvarianter, der forårsager følgende sygdomme: 

   • Cystisk fibrose  
   • Hæmoglobinopatier (herunder alfa-thalassæmi, beta-thalassæmi og seglcelleanæmi) 
   • Spinal muskel atrofi (SMA) 
   • Tay-Sachs (afhængig af donors identitet) 
   • Ikke-syndromisk døvhed (GJB2)

   SOR’en er tilgængelig online og vedhæftes ordrebekræftelsen, som sendes pr. mail. Vi vedlægger også en fysisk kopi i forsendelsen.  

   Sådan håndterer vi indrapporterede sygdomme (tilstande) 

   Ved alle graviditeter er der en lille risiko for at få et barn med en medfødt sygdom, og i nogle tilfælde kan en sådan sygdom vise sig at være arvelig. Inden en donorkandidat kan godkendes som donor hos Cryos, gennemgår han en omfattende screeningproces for at minimere risikoen for, at en donor videregiver en alvorlig tilstand til et barn.  

   På trods af vores grundige udvælgelses- og screeningsproces, kan vi ikke eliminere risikoen for at få et barn med en medicinsk tilstand. Hvis du får besked om en tilstand, der kan være relateret til brug af donorsæd fra en af vores donorer, er du forpligtet til straks at informere Cryos. Det er med til at sikre både donorers og potentielle donorbørns sikkerhed og velbefindende.  

   Vores Clinic Account Team kan hjælpe dig med at indrapportere en tilstand, hvorefter vores team af genetikere vil vurdere informationen og igangsætte en undersøgelse, hvis de vurderer, det er nødvendigt.  

   Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om sygdommen kan være relateret til donoren. 

   I nogle tilfælde vil vores genetiske team konkludere, at rapporten kan afvises, og at der ikke er behov for yderligere handlinger. Dette er tilfældet, når genetikeren vurderer, at sygdommen ikke er relateret til donoren, eller at der ikke er øget risiko for, at samme tilstand opstår hos halvsøskende. 

   I andre tilfælde kræver indrapporteringen yderligere undersøgelser. Donorens sæd vil så blive sat i midlertidig karantæne for en sikkerheds skyld, indtil der er foretaget yderligere undersøgelser.  

   Til slut vil konklusionen enten være, at indrapporteringen kan afvises, eller at der er behov for permanent anvendelsesforbud for den pågældende donor. Sidstnævnte er tilfældet, hvis vores genetiske team vurderer, at tilstanden kan være relateret til donoren. Ved et permanent anvendelsesforbud kan donorens sæd kun bestilles til søskendebehandling. 

   Hvis en donors sædstrå sættes i karantæne, giver Cryos besked til:

   • Klinikker, der har modtaget donorsæd fra den pågældende donor
   • Private kunder med en åben reservation på donorsæd fra denne donor

   Hvis donoren underlægges permanent anvendelsesforbud, giver Cryos besked til alle kunder (private og professionelle), der har lavet en bestilling direkte hos Cryos på sæd fra den pågældende donor. Hvis private kunder har bestilt levering til din klinik, vil du også få direkte besked.