Πλεονεκτήματα και αποζημίωση

    Ως δότης σπέρματος, θα αποζημιωθείς για τη βοήθεια και την ταλαιπωρία σας. Για πολλούς άντρες, η μεγαλύτερη επιβράβευση του να είσαι δότης σπέρματος είναι να μπορείς να βοηθάς άλλους.


    RTEBlock is broken / misconfigured. ID: text-before-image7510 / Cannot read property 'push' of undefined

      

    Cryos sperm donor on a run
    RTEBlock is broken / misconfigured. ID: text-after-image7512 / Cannot read property 'push' of undefined