Ανωνυμία δότριας

  Μία από τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις αν επιλέξεις να γίνεις δότρια ωαρίων είναι αν θέλεις να διατηρήσεις την ανωνυμία σου ή να γίνεις μη ανώνυμη δότρια.

   Η απόφαση αυτή είναι σημαντική και θα πρέπει να την σκεφτείς καλά, αφού μπορεί να επηρεάσει εσένα αλλά και τα παιδιά που μπορεί να γεννηθούν από τα δικά σου ωάρια. Επίσης, η απόφαση είναι οριστική. Δεν μπορείς να αλλάξεις γνώμη στο μέλλον.

   Παρακάτω μπορείς να διαβάσεις ορισμένες πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ της ανώνυμης και μη ανώνυμης δότριας. Αν έχεις ερωτήσεις που αφορούν την ανωνυμία, η Συντονίστρια Δοτριών είναι στη διάθεσή σου για να σε βοηθήσει.

   Ανώνυμη δότρια ωαρίων

   Αν επιλέξεις να γίνεις ανώνυμη δότρια ωαρίων, κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει ποτέ από την Cryos να αποκαλύψει πληροφορίες για την ταυτοποίησή σου.  Ούτε τα παιδιά ή οι γονείς τους, αλλά ούτε και άλλοι συγγενείς ή οι αρχές μπορούν να μάθουν τις πληροφορίες ταυτοποίησης από την Cryos. Ωστόσο, η Cryos υποχρεούται από τον νόμο να διατηρεί αρχείο με τις δότριες και πληροφορίες για την ταυτοποίησή τους για 30 χρόνια από την τελευταία δωρεά.

   Μη ανώνυμη δότρια ωαρίων

   Αν επιλέξεις να γίνεις μη ανώνυμη δότρια ωαρίων, τα παιδιά που θα γεννηθούν μπορούν να μάθουν πληροφορίες για την ταυτοποίησή σου όταν κλείσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για να λάβει πληροφορίες για την ταυτοποίησή σου, το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει ή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο η ύπαρξή του να οφείλεται σε θεραπεία γονιμότητας με δικά σου ωάρια από δωρεά. Αυτό σημαίνει ότι, αν επιλέξεις να γίνεις μη ανώνυμη δότρια ωαρίων, υπάρχει πιθανότητα να επικοινωνήσουν μαζί σου στο μέλλον παιδιά, τα οποία γεννήθηκαν από τα δικά σου ωάρια. 

   Κλινικές ή αρχές χωρών οι οποίες επιτρέπουν μόνο μη ανώνυμες δότριες ωαρίων, π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Φινλανδία, ζητούν συνήθως να μάθουν πληροφορίες για την ταυτοποίησή των δοτριών ωαρίων. Ακομή και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως οι γονείς των παιδιών που γεννιούνται κατόπιν δωρεάς εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.

   Αν θέλεις να γίνεις μη ανώνυμη δότρια ωαρίων και είσαι κάτω των 25 ετών, πρέπει να υποβληθείς σε αξιολόγηση συναισθηματικής ωριμότητας κατά την κλινική εξέταση. Έτσι διασφαλίζουμε ότι πήρες την απόφασή σου μετά από πολλή σκέψη, αλλά και ότι γνωρίζεις και συμφωνείς με τις πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. 

   Αν έχεις ερωτήσεις, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. 

   Διάβασε περισσότερα για το Προφίλ Δότριας