Γίνε δότης/δότριαΔιαδικασία δωρεάς ωαρίωνΠλεονεκτήματα και αποζημίωση

  Πλεονεκτήματα και αποζημίωση

  Μεγάλο μέρος της ανταμοιβής μιας δότριας ωαρίων είναι η χαρά που παίρνεις βοηθώντας άλλους ανθρώπους να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, να αποκτήσουν ένα παιδί. Επίσης, θα σε αποζημιώσουμε για τον χρόνο, τον κόπο και τα έξοδά σου, όπως έξοδα μετακίνησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Αποζημιώνεσαι περίπου €1000.


  RTEBlock is broken / misconfigured. ID: text-before-image5001 / Cannot read property 'push' of undefined

    

  Woman smiling
  RTEBlock is broken / misconfigured. ID: text-after-image5005 / Cannot read property 'push' of undefined