Γίνε δότης/δότριαΔιαδικασία δωρεάς ωαρίωνΠλεονεκτήματα και αποζημίωση

  Πλεονεκτήματα και αποζημίωση

  Μεγάλο μέρος της ανταμοιβής μιας δότριας ωαρίων είναι η χαρά που παίρνεις βοηθώντας άλλους ανθρώπους να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, να αποκτήσουν ένα παιδί. Επίσης, θα σε αποζημιώσουμε για τον χρόνο, τον κόπο και τα έξοδά σου, όπως έξοδα μετακίνησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Αποζημιώνεσαι περίπου €1000.


  Η δωρεά ωαρίων προσφέρει ανταμοιβές πολλαπλών ειδών. Πέρα από τα ευχάριστα συναισθήματα της προσφοράς βοήθειας σε οικογένειες που ονειρεύονται να αποκτήσουν παιδί, παίρνεις μια αποζημίωση και κάνεις δωρεάν ένα πλήρες ιατρικό τσεκ-απ, συμπεριλαμβανομένου γενετικού ελέγχου και εξετάσεων για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

    

  Woman smiling

  Η αποζημίωση και το πρόγραμμα πληρωμής

  Ως δότρια ωαρίων στην Cryos, η δωρεά σου θα πρέπει να είναι αλτρουιστικού χαρακτήρα, παρότι θα λάβεις μια αποζημίωση για τον χρόνο, τον κόπο και την αφοσίωσή σου στη διαδικασία. Αποζημιώνεσαι περίπου €1000. Η αποζημίωση συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και καλύπτει δαπάνες όπως τα έξοδα μετακίνησης. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για πληρωμή για τη χρήση των ωαρίων που δωρίζονται.

  Η αποζημίωση για τη δωρεά καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την έναρξη των διεγερτικών φαρμάκων, ενώ η δεύτερη δόση την ημέρα της ωοληψίας.

  Η αποζημίωση γίνεται ανώνυμα.

  Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας αν έχεις συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την αποζημίωση.

  Υπόβαλε αίτηση ως δότρια ωαρίων