Προφίλ δότριας ωαρίων

  Αφού γίνετε δεκτή από την Cryos ως δότρια ωαρίων, πρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να έχετε Βασικό ή Εκτεταμένο προφίλ.

   Οι δότριες ωαρίων στην Cryos μπορούν να επιλέξουν είτε το Βασικό προφίλ, όπου καταχωρούνται μόνο οι πληροφορίες ταυτοποίησης της δότριας, είτε το Εκτεταμένο προφίλ, όπου καταχωρούνται επιπρόσθετες πληροφορίες όπως τα χόμπι ή τα ενδιαφέροντα της δότριας.

   Βασικό προφίλ δότριας ωαρίων

   Στο Βασικό προφίλ των δοτριών ωαρίων καταγράφονται μόνο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Φυλή, εθνικότητα, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, ύψος, βάρος, ομάδα αίματος και επάγγελμα/εκπαίδευση. Αν επιλέξετε να εγγραφείτε με Βασικό προφίλ, δεν χρειάζεται καμία άλλη ενέργεια ή επιπρόσθετη πληροφορία. Στη συνέχεια, θα καταχωρίσουμε τα χαρακτηριστικά σας κατά την πρώτη ιατρική σας εξέταση.

   Εκτεταμένο προφίλ δότριας ωαρίων

   Στο Εκτεταμένο προφίλ των δοτριών ωαρίων καταγράφονται περισσότερες λεπτομέρειες, όπως υπόβαθρο, φυσικά χαρακτηριστικά, μόρφωση, επάγγελμα, προσωπικότητα, ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό, παιδικές φωτογραφίες (και φωτογραφία σε ενήλικη ηλικία αν το επιλέξετε), χειρόγραφο μήνυμα, ηχογραφημένο προσωπικό μήνυμα, τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης, και μια σύντομη αντικειμενική περιγραφή της δότριας γραμμένη από ένα μέλος του προσωπικού της Cryos.

     

   Woman with iPad

   Αν επιλέξετε να εγγραφείτε με Εκτεταμένο προφίλ, θα συμπληρώσετε το έντυπο αφού εγκριθείτε ως δότρια ωαρίων. Πρέπει να συμπεριλάβετε φωτογραφίες και ένα χειρόγραφο μήνυμα μαζί με το έντυπό σας. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, ηλικίας μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών

   Το τελικό Εκτεταμένο προφίλ δεν θα περιέχει κανένα στοιχείο ταυτοποίησης.

   Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να συζητήσουμε την επιλογή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

   Υπόβαλε αίτηση για να γίνεις δότρια ωαρίων