Ο λόγος που έγινα δότρια ωαρίων - Άννα

    Η Άννα, μία από τις δότριες ωαρίων της Cryos, η οποία κατάγεται από τις ΗΠΑ, εξηγεί τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να γίνει δότρια ωαρίων και τι πετυχαίνει δωρίζοντας τα ωάριά της.

    RTEBlock is broken / misconfigured. ID: text-before-video4280 / Cannot read property 'push' of undefined
    RTEBlock is broken / misconfigured. ID: text-after-video4282 / Cannot read property 'push' of undefined