Νεαρός άνδρας που δωρίζει σπέρμα για να βοηθήσει άλλους

Τι είναι ο δότης σπέρματος;

ο δότης σπέρματος είναι ένας άνθρωπος που δωρίζει το σπέρμα του για να βοηθήσει τους άλλους να επιτύχουν το όνειρό τους για απόκτηση ενός παιδιού. Ένας δότης σπέρματος συνδέεται γενετικά με παιδιά που έχουν συλληφθεί με τις δωρεές σπέρματος του, αλλά δεν θα είναι πατέρας των παιδιών και δεν έχει δικαιώματα ή υποχρεώσεις σε σχέση με τα παιδιά. Η δωρεά του σπέρματός σας είναι μια αλτρουιστική πράξη – ένα δώρο ζωής.