Νεαρή γυναίκα που σκέφτεται να γίνει δότρια ωαρίων

Μπορώ να γίνω δότρια ωαρίων αν έχω IUD;

Ναι, μπορείτε να γίνετε δότρια ωαρίων εάν έχετε ενδομήτρια συσκευή (IUD).