Νέες υγιείς γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων κατάλληλες για δωρεά ωαρίων

Ποια μπορεί να γίνει δότρια ωαρίων στην Cryos;

Γυναίκες όλων των εθνικοτήτων και φυλών γίνονται δεκτές ως δότριες. Τα βασικά κριτήρια για να γίνετε δότρια ωαρίων στην Cryos, είναι να είστε μια γυναίκα με καλή σωματική και ψυχική υγεία.

Έχουμε μια λίστα με τα κριτήρια μιας δότριας ωαρίων σχετικά με την ηλικία, τον ΔΜΣ κ.λπ., τα οποία πρέπει να πληροίτε, όταν υποβάλλετε αίτηση ως υποψήφια δότρια ωαρίων. Οι υποψήφιες δότριες που πληρούν αυτά τα αρχικά κριτήρια μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία επιλογής και διαλογής , η οποία περιλαμβάνει διεξοδική φυσική εξέταση, γενετικό έλεγχο και ψυχολογική αξιολόγηση για να διασφαλιστεί ότι όλες οι δότριες είναι υγιείς και κατανοούν την έννοια του να γίνουν δότριες.