Γίνε δότης/δότριαδότρια ωαρίων FAQΤυποι και προφιλ δοτριωνΠοια είναι η διαφορά μεταξύ ενός Βασικού και ενός Εκτεταμένου Προφίλ Δότριας;
Egg donor working on her donor profile

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός Βασικού και ενός Εκτεταμένου Προφίλ Δότριας;

Ως δότρια ωαρίων στην Cryos, πρέπει να επιλέξετε να έχετε βασικό ή εκτεταμένο προφίλ δότριας. Η διαφορά είναι πόσες πληροφορίες δίνονται στους λήπτες ωαρίων δότριας.

Ένα Βασικό Προφίλ Δότριας περιλαμβάνει περιορισμένες πληροφορίες, όπως τη φυλή και την εθνικότητά σας, το χρώμα των ματιών και των μαλλιών, το ύψος και το βάρος, την ομάδα αίματός σας και την εκπαίδευση / επάγγελμά σας.

Επιπλέον, ένα Εκτεταμένο Προφίλ Δότριας περιλαμβάνει φωτογραφίες σας ως παιδί, ένα Προφίλ Ερωτηματολογίου Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ), ένα χειρόγραφο μήνυμα και μια ηχογράφηση από εσάς προς το παιδί ή τους μελλοντικούς γονείς, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, το οικογενειακό σας υπόβαθρο και πολλά άλλα.

Εξαρτάται από εσάς ποιο προφίλ δότριας θέλετε. Εάν επιλέξετε ένα Εκτεταμένο Προφίλ, απαιτείται να παρέχετε διαφορετικές πληροφορίες που μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο προφίλ σας. Φυσικά θα αποζημιωθείτε για το χρόνο σας.