Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων

  Έχετε περιέργεια να μάθετε τη διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο της κρυοσυντήρησης ωαρίων; Εδώ σας καθοδηγούμε, βήμα προς βήμα, για το τι να περιμένετε από τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων στην Cryos. 


  Κατά τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων, γίνεται λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες και στη συνέχεια προχωράμε στηv κατάψυξή τους (γνωστή και ως κρυοσυντήρηση). Τα κρυοσυντηρημένα ωάρια μπορούν να φυλαχθούν για να τα χρησιμοποιήσετε σε μελλοντική θεραπεία γονιμότητας, όταν θελήσετε να μείνετε έγκυος.

  Προφανώς, όσα περισσότερα ωάρια έχετε διατηρημένα τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε για μελλοντικές κυήσεις. Για το λόγο αυτό, το πρώτο μέρος της διαδικασίας συμβάλλει στην ενίσχυση των ωοθηκών, για την παραγωγή περισσοτέρων ωαρίων από ό,τι συνήθως, στην ωρίμανση των ωαρίων και στην αποφυγή της πρόωρης ωορρηξίας. Στη συνέχεια γίνεται η ωοληψία και τέλος τα ωάρια κρυοσυντηρούνται και φυλάγονται.

  Υπάλληλος της Cryos εξηγεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων σε μια νεαρή γυναίκα

  Κρυοσυντήρηση ωαρίων – βήμα προς βήμα

  Όταν αποφασίσετε να προχωρήσετε στην κρυοσυντήρηση ωαρίων, θα είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε σε όλη τη διαδρομή, από την πρώτη συνάντηση μέχρι τα ωάριά σας να κρυοσυντηρηθούν και φυλαχθούν στην Cryos ή να παραδοθούν σε κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης της επιλογής σας.  

  Η πλήρης διαδικασία κρυοσυντήρησης ωαρίων διαρκεί έως και 8 εβδομάδες και περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  Βήμα 1: Καταστολή ωοθηκών 

  Η καταστολή των ωοθηκών είναι η προσωρινή παύση των φυσιολογικών ορμονών με τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών. Κανονικά, οι ωοθήκες απελευθερώνουν μόνο ένα ωάριο το μήνα, αλλά κατά τη διαδικασία κρυοσυντήρησης ωαρίων, θέλουμε να διεγείρουμε το σώμα ώστε να παράγει περισσότερα ωάρια. Με την καταστολή των ωοθηκών, αυξάνουμε την επίδραση της ορμονικής θεραπείας, η οποία θα βοηθήσει το σώμα σας να παράγει περισσότερα ωάρια πριν από την ωοληψία.

  Αυτό το βήμα διαρκεί 2-4 εβδομάδες. Σε επείγοντα περιστατικά, π.χ. πριν από θεραπευτική αγωγή, αυτό το βήμα μπορεί να παραλειφθεί.

  Βήμα 2: Διέγερση ωοθηκών 

  Όταν η έκκριση των φυσιολογικών ορμονών κατασταλθεί, θα ξεκινήσετε την ορμονική θεραπεία στο σπίτι. Θα πρέπει να κάνετε ενέσεις με ορμόνες οι οποίες θα προκαλέσουν διέγερση των ωοθηκών και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη πολλών ώριμων ωαρίων και στις δύο ωοθήκες. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).

  Αυτό το μέρος της διαδικασίας διαρκεί 10-14 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να κάνετε 4-6 επισκέψεις στην τράπεζα ωαρίων της Cryos για υπερηχογραφικούς ελέγχους και αιματολογικές εξετάσεις, ώστε να παρακολουθούμε την πρόοδό σας.

  Βήμα 3: Πρόκληση ωορρηξίας 

  Όταν τα ωοθυλάκια φτάσουν στο κατάλληλο επίπεδο ωρίμανσης, θα προκαλέσουμε την ωορρηξία με συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Σε αυτό το σημείο, η επιλογή της σωστής χρονικής στιγμής είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της ωοληψίας.

  Βήμα 4: Ωοληψία 

  Τώρα είναι η στιγμή της ωοληψίας. Αυτή η διαδικασία γίνεται 35-36 ώρες μετά από την πρόκληση της ωορρηξίας. Τα ωάρια αναρροφώνται από τα ωοθυλάκια με ειδική βελόνα. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα κατευθύνει τη διαδικασία μέσω υπερηχογραφικού ελέγχου, και εσείς θα είστε υπό αναισθησία η οποία θα σας χορηγηθεί ενδοφλεβίως. Γενικά, η ωοληψία είναι ανώδυνη, ενδέχεται όμως ορισμένες γυναίκες να νιώσουν κάποιο πόνο ή φούσκωμα μετά τη διαδικασία.

  Βήμα 5: Κρυοσυντήρηση ωαρίων (υαλοποίηση)  

  Μετά την ωοληψία, γίνεται αξιολόγηση των ωαρίων για να διασφαλίσουμε ότι μόνο τα ώριμα ωάρια θα κρυοσυντηρηθούν. Επειδή με τη διέγερση αναπτύσσονται περισσότερα ωάρια από ό,τι σε έναν φυσιολογικό κύκλο, ορισμένα από τα ωάρια που συλλέγονται δεν θα είναι ώριμα και επομένως δεν θα είναι κατάλληλα για κρυοσυντήρηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Στη συνέχεια, διενεργείται η κρυοσυντήρηση των ώριμων ωαρίων από τους εξειδικευμένους εμβρυολόγους μας μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται υαλοποίηση.

  Στη διαδικασία της υαλοποίησης, το υγρό εσωτερικό μέρος του ωαρίου αφαιρείται και αντικαθίσταται από κρυοπροστατευτικό υλικό. Μόλις το ωάριο εκτεθεί στο κρυοπροστατευτικό διάλυμα, βυθίζεται σε υγρό άζωτο (-196°C) και ψύχεται ταχύτατα.

  Γυναίκα κάνει υπερηχογράφημα κατά τη διαδικασία κρυοσυντήρησης ωαρίων

  Τι συμβαίνει μετά την κρυοσυντήρηση;

  Όταν τα ωάρια κρυοσυντηρηθούν τα διατηρούμε σε ειδικά δοχεία. Μπορείτε να τα φυλάξετε εδώ στις εγκαταστάσεις μας ή να τα μεταφέρετε στην κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης για τη θεραπεία γονιμότητας που θα ακολουθήσετε. Τα κρυοσυντηρημένα ωάρια μπορούν να διατηρηθούν επ' αόριστον. Έχουν αναφερθεί γεννήσεις με τη χρήση ωαρίων που παρέμειναν στην κρυοσυντήρηση για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου, η διατήρηση των ωαρίων μπορεί να έχει μέγιστη διάρκεια 10 ετών. Αυτή η χρονική περίοδος μπορεί να παραταθεί κατόπιν έγκρισης από το κράτος.

  Μόλις είστε έτοιμη να προσπαθήσετε για μια εγκυμοσύνη (αυτό μπορεί να συμβεί αρκετά χρόνια μετά την κρυοσυντήρηση των ωαρίων), τα ωάρια αποψύχονται, το σπέρμα εγχέεται στο ωάριο για τη γονιμοποίηση, και στη συνέχεια μεταφέρονται στη μήτρα πλέον ως έμβρυα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί σε κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης της επιλογής σας.

  Πόσα ωάρια αναμένεται να κρυοσυντηρηθούν;

  Ο αριθμός των ωαρίων που θα διατηρήσετε εξαρτάται από τα σχέδιά σας και την ηλικία σας τη στιγμή της ωοληψίας. Συνιστούμε τουλάχιστον 10-15 κρυοσυντηρημένα ωάρια για κάθε κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης ή προσπάθειας εγκυμοσύνης που θέλετε να προγραμματίσετε. Αυτός ο αριθμός βασίζεται σε υπάρχουσες μελέτες, υπολογίζοντας το μέσο όρο των ωαρίων που αποψύχονται και γονιμοποιούνται. Οι περισσότερες γυναίκες ηλικίας έως και 35 ετών αναμένεται να επιτύχουν κρυοσυντήρηση 10-20 ωαρίων ανά κύκλο. Ορισμένες γυναίκες ενδέχεται να χρειάζονται 2-3 κύκλους κρυοσυντήρησης ωαρίων προκειμένου να συγκεντρώσουν επαρκή αριθμό ωαρίων.

  Κόρη αγκαλιάζει τη μητέρα της, που είναι έγκυος μετά από θεραπεία γονιμότητας με κρυοσυντήρημένα ωάρια

  Ποια είναι τα ποσοστά εγκυμοσύνης με τη χρήση κρυοσυντηρημένων ωαρίων;

  Τα ποσοστά εγκυμοσύνης που επιτυγχάνονται με τη χρήση κρυοσυντηρημένων ωαρίων εξαρτώνται από την ηλικία της γυναίκας κατά τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης. Η πιθανότητα εγκυμοσύνης για γυναίκες άνω των 38 ετών τη στιγμή της κρυοσυντήρησης πιθανό να είναι χαμηλότερη από ό,τι για τις γυναίκες από τα 20 έως και τις αρχές των 30 χρόνων τους. Στην Cryos δεν παρέχεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων για γυναίκες άνω των 40 ετών.

  Υπάρχουν κίνδυνοι για τα παιδιά που γεννιούνται από κρυοσυντηρημένα ωάρια;

  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) για τη διαφύλαξη της γυναικείας γονιμότητας, οι τρέχουσες μελέτες και τα δεδομένα παρατήρησης υποδεικνύουν ότι τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με χρήση κρυοσυντηρημένων ωαρίων δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών. Αναφέρεται επίσης ότι η μακροπρόθεσμη κρυοσυντήρηση ωαρίων δεν αυξάνει την πιθανότητα εμβρυϊκών ανευπλοειδίων σε σύγκριση με τα «φρέσκα» ωάρια.

  Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2014, συγκρίνει τα αποτελέσματα από 1.224 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης με «φρέσκα» ωάρια και 1.027 κύκλους με κρυοσυντηρημένα ωάρια. Σε αυτήν τη μελέτη, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο ποσοστό εμφάνισης μαιευτικών προβλημάτων συμπεριλαμβανομένων του διαβήτη, υπέρτασης κύησης, πρόωρου τοκετού και αναιμίας. Επιπλέον, δεν υπήρξαν διαφορές στη διάρκεια κύησης κατά τη γέννηση, στο βάρος κατά τη γέννηση, στη βαθμολογία της κλίμακας Άπγκαρ, στις συγγενείς ανωμαλίες, στις εισαγωγές σε ΜΕΘ νεογνών, στην περιγεννητική θνησιμότητα ή στα επιλόχεια προβλήματα. Παρομοίως, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά έχουν γεννηθεί από κρυοσυντηρημένα ωάρια χωρίς να σημειωθεί αύξηση των συγγενών ανωμαλιών.