ΙδιώτεςΌραμα, αποστολή & αξίες

  Όραμα, αποστολή & αξίες

    


      

   Couple kissing

   Όραμα

   Να βοηθήσουμε άτεκνες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

   Αποστολή

   Να παρέχουμε ανθρώπινο σπέρμα και ωάρια υψηλής ποιότητας από επιλεγμένους και ελεγμένους δότες ανεξαρτήτως φαινότυπου και εθνικής καταγωγής.

   Αξίες

   Οι αξίες μας εκφράζουν τις πεποιθήσεις και τη φιλοσοφία μας. Περιγράφουν τα θεμέλια της εργασίας μας που αποσκοπεί στην επίτευξη του οράματος και της αποστολής μας. Ακόμη, προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε απέναντι στους πελάτες μας, στους δότες μας και σε άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, όπως σε νομοθέτες και δημοσιογράφους.

   Βοήθεια & Φροντίδα σημαίνει...

   • να προσφέρουμε υπηρεσίες με εύκολη πρόσβαση
   • να βοηθάμε τους δότες και τους πελάτες μας να πάρουν αποφάσεις
   • να νοιαζόμαστε για τις ανάγκες και τις επιθυμίες των δοτών και των πελατών μας

   Δεοντολογία & Υπευθυνότητα σημαίνει...

   • να πιστεύουμε στο δικαίωμα επιλογής των δοτών και των πελατών μας
   • να προστατεύουμε τα συμφέροντα των δοτών και των πελατών μας
   • να αναλύουμε και να διευκρινίζουμε δεοντολογικά ζητήματα

   Βοήθεια & Φροντίδα σημαίνει...

   • να προσφέρουμε υπηρεσίες με εύκολη πρόσβαση
   • να βοηθάμε τους δότες και τους πελάτες μας να πάρουν αποφάσεις
   • να νοιαζόμαστε για τις ανάγκες και τις επιθυμίες των δοτών και των πελατών μας

   Δεοντολογία & Υπευθυνότητα σημαίνει...

   • να πιστεύουμε στο δικαίωμα επιλογής των δοτών και των πελατών μας
   • να προστατεύουμε τα συμφέροντα των δοτών και των πελατών μας
   • να αναλύουμε και να διευκρινίζουμε δεοντολογικά ζητήματα

   Καινοτομία & Ανάπτυξη σημαίνει...

   • να διαθέτουμε πόρους για καινοτομία και έρευνα
   • να αναζητάμε νέες προκλήσεις με ελεύθερο πνεύμα
   • να έχουμε διεθνείς συνεργασίες και διεθνές δίκτυο

   Ασφάλεια & Επαγγελματισμός σημαίνει...

   • να διασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας
   • να τηρούμε ειλικρινή και σχολαστική επιχειρηματική προσέγγιση
   • να επικεντρωνόμαστε σε τεκμηριωμένες και ανιχνεύσιμες διαδικασίες

   Καινοτομία & Ανάπτυξη σημαίνει...

   • να διαθέτουμε πόρους για καινοτομία και έρευνα
   • να αναζητάμε νέες προκλήσεις με ελεύθερο πνεύμα
   • να έχουμε διεθνείς συνεργασίες και διεθνές δίκτυο

   Ασφάλεια & Επαγγελματισμός σημαίνει...

   • να διασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας
   • να τηρούμε ειλικρινή και σχολαστική επιχειρηματική προσέγγιση
   • να επικεντρωνόμαστε σε τεκμηριωμένες και ανιχνεύσιμες διαδικασίες