About donor eggsScreening van eiceldonors

  Screening van eiceldonors

  Maakt u zich zorgen over het gebruik van donoreicellen van iemand die u niet kent? Een van de voordelen van het kopen van donoreicellen bij Cryos is het grondige screeningsproces dat donorkandidaten doorlopen voordat zij als eiceldonor worden geaccepteerd. Uiteindelijk wordt ca. 4% van de donorkandidaten als donor geaccepteerd. Hier vindt u informatie over hoe wij onze donors screenen.


   Bij Cryos hebben we een uitgebreide screeningsprocedure om ervoor te zorgen dat al onze eiceldonors gezonde, jonge vrouwen zijn met eicellen van hoge kwaliteit. In feite wordt slechts ongeveer 4% van de vrouwen die zich aanmelden goedgekeurd als donor.

   Hier nemen we u mee in de verschillende fasen van ons screeningsproces, zodat u begrijpt hoeveel tests en beoordelingen alle kandidaten moeten doorstaan voordat ze worden goedgekeurd en uiteindelijk toegankelijk zijn in onze functie Donor zoeken. U kunt ook lezen hoe wij donoreicellen vrijgeven voor klinisch gebruik in verschillende landen op grond van de nationale wetgeving inzake eiceldonatie, en wat het betekent als een donor in quarantaine wordt geplaatst of permanent wordt geblokkeerd.

   Grondige screening van eiceldonors bij Cryos

   Screening en testen van eiceldonors

   Als u kiest voor donoreicellen van Cryos, kunt u er altijd zeker van zijn dat uw donor een grondig lichamelijk onderzoek, een genetische screening en een psychologische evaluatie heeft ondergaan voordat zij eiceldonor wordt. Alle kandidaten worden getest in overeenstemming met de EU- en FDA-richtlijnen, en we zoeken voortdurend naar manieren om ons screeningsproces te verbeteren om u de best mogelijke donoreicellen te garanderen.

   Beoordeling van medische en familiegeschiedenis

   Wanneer wij een aanvraag van een potentiële donor ontvangen, beoordelen wij eerst of zij in aanmerking komt. Als dat het geval is, vragen we de donorkandidaat een uitgebreide medische vragenlijst in te vullen met vragen over haar medische en genetische voorgeschiedenis en over die van haar familieleden.
   Als de vragenlijst er goed uitziet, nodigen we haar uit voor een uitgebreid interview waarin we eventuele tekenen van risicogedrag, ziektesymptomen en haar medische familiegeschiedenis beoordelen. Kandidaten met een familiegeschiedenis van ernstige erfelijke geestelijke en/of lichamelijke ziekten worden op dit punt afgewezen.

   Beslissen over type donor en profiel

   In het kader van het interview zullen we grondig uitleggen wat het betekent om eiceldonor te zijn. Als de kandidaat geïnteresseerd is om verder te gaan, vragen wij haar te beslissen of zij ID Release of Non-ID Release wil zijn, en of zij een Basis- of Uitgebreid Profiel wil hebben.

   Aanvankelijke laboratoriumtests

   Onze interne verpleegkundigen voeren een uitgebreide screening uit om er zeker van te zijn dat de donorkandidaat in goede gezondheid verkeert en voldoet aan de criteria voor lichaamsmassa. We zullen ook bloed afnemen om haar AMH-gehalte te controleren en een urinestaal nemen om te controleren op chlamydia en gonorroe.

   Genetische dragerschapstest

   Wij voeren dan een genetische dragerschapstest uit voor een aantal recessieve ziekten, wat betekent dat de donorkandidaten op dat moment worden getest op de meest voorkomende genetische varianten die de volgende ziekten veroorzaken:

   • Taaislijmziekte
   • Hemoglobinopathieën (inclusief alfa-thalassemie, bèta-thalassemie, sikkelcel)
   • Spinale musculaire atrofie
   • Fragiele-X-syndroom
   • De ziekte van Tay Sachs
   • Niet-syndromatische doofheid
   • Dystrofinopathieën
   • Ernstige hemolytische anemie

   Dit zijn wereldwijd de meest voorkomende ernstige erfelijke ziekten.

   Ten slotte worden donorkandidaten gescreend op normaal karyotype (chromosomenprofiel).

   Psychologisch onderzoek

   Voor alle eiceldonors is een vertrouwelijk gesprek met onze psycholoog vereist, omdat het belangrijk is dat zij zich goed voelen over hun beslissing om eiceldonor te worden en begrijpen wat dat inhoudt. Het psychologisch onderzoek wordt gedaan in een privépraktijk door een onafhankelijke consulent.

   Lichamelijk onderzoek

   Na het psychologisch onderzoek wordt de donor uitgenodigd voor een lichamelijk onderzoek bij onze gynaecoloog, waarbij een echografie van het bekken wordt gemaakt en bloed wordt afgenomen om haar hormoonspiegels te controleren.

   Definitieve goedkeuring en donortestresultaten

   Alleen als alle tests en onderzoeken tijdens het screeningsproces gunstig zijn, wordt de donorkandidaat goedgekeurd voor eiceldonatie bij Cryos. Gemiddeld wordt slechts 4% van alle eiceldonorkandidaten die zich bij Cryos aanmelden, donor. Met andere woorden, wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zich veilig en op uw gemak voelt bij het kiezen van een Cryos-eiceldonor.

   In elk donorprofiel op onze website vindt u een Samenvatting van Gegevens (Summary of Records, SOR) met testresultaten, kenmerken van de donor en standaard vrijgave-informatie. Het overzicht met testresultaten wordt bijgevoegd bij de orderbevestiging en bij uw verzending wordt ook een exemplaar meegestuurd. De Samenvatting van Gegevens kan na verloop van tijd veranderen, omdat de donors voortdurend worden getest.

   Bezoek de pagina over donoreicellen voor vruchtbaarheidsbehandeling voor meer informatie over het eigenlijke eiceldonatieproces.

   Cryos-laboratorium test eiceldonor op genetische ziektes

   Bent u of uw partner drager van een erfelijke ziekte?

   Als u van plan bent om donoreicellen te kopen voor vruchtbaarheidsbehandeling en de man die het sperma levert drager is van een erfelijke ziekte, kunt u contact opnemen met het Customer Care Team dat u zal helpen om de juiste donoreicellen te vinden.

    

   Landspecifieke eisen aan eiceldonatie

   De meeste landen verschillen qua wetgeving over het gebruik van eiceldonors, inclusief eisen voor de selectie en de screening van donors. Tijdens het screeningsproces worden alle eiceldonors bij Cryos geselecteerd, gescreend en dan vrijgegeven voor klinisch gebruik in specifieke landen of gebieden.

   We weten dat er veel dingen zijn waar u over moet nadenken als u een eiceldonor kiest, en we willen het zo soepel en gemakkelijk mogelijk voor u maken. Daarom vragen wij u bij het aanmaken van een gratis account ook het land van uw behandeling aan te geven. Dankzij uw landinstellingen kunnen wij u alleen donors tonen die voldoen aan de voorschriften van het land van uw keuze.

   Lees hier met welke landnormen Cryos werkt .

    

    

   Quarantaine of permanente blokkering van eiceldonors

   Bij elke zwangerschap bestaat een kleine kans op een kind met een aangeboren ziekte, en in sommige gevallen kan deze erfelijk blijken. Bij Cryos ondergaan onze donors een grondige screening voordat ze als donor worden geaccepteerd, om het risico dat de donor een ernstige aandoening doorgeeft aan het kind tot een minimum te beperken.

   Ondanks onze grondige selectie- en screeningsprocedure kan de kans op het krijgen van een kind met een medische aandoening echter niet worden uitgesloten. Als bij een kind een aandoening wordt vastgesteld, en er reden is om te denken dat de ziekte het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van donoreicellen, moet Cryos onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen. Neem contact op met onze Customer Care, zij kunnen u helpen een aandoening te melden.

   Hoe wij omgaan met gemelde ziekten (aandoeningen)

   Als Cryos een Melding van Aandoening ontvangt, zal ons genetisch team deze onmiddellijk in behandeling nemen en een onderzoek instellen. Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of de ziekte al dan niet aan de donor gerelateerd kan zijn.

   • In sommige gevallen komt ons genetisch team tot de conclusie dat de melding verworpen kan worden en dat er geen verdere actie nodig is. Dat is het geval wanneer het genetisch team oordeelt dat de ziekte niet aan de donor is gerelateerd of dat het risico van herhaling bij halfzussen en halfbroers niet significant hoger is.

   • In andere gevallen is na de melding van een aandoening meer onderzoek nodig. De donoreicellen worden dan tijdelijk in quarantaine geplaatst, terwijl verder onderzoek wordt uitgevoerd. Cryos zal iedereen die bij Cryos een bestelling heeft geplaatst voor de donoreicellen, rechtstreeks op de hoogte stellen.

   De uiteindelijke conclusie is ofwel dat de melding van de aandoening verworpen kan worden, of dat de donor permanent moet worden geblokkeerd. Een donor wordt permanent geblokkeerd als ons genetisch team oordeelt dat de aandoening aan de donor gerelateerd kan zijn. Als een donor permanent wordt geblokkeerd, kunnen haar eicellen alleen worden gekocht voor de behandeling van een broer of zus, dat wil zeggen, alleen door personen die al een kind hebben verwekt met eicellen van deze donor.