Quotareserveringen

  Sommige landen hebben een nationale limiet voor het aantal gezinnen of zwangerschappen waarvoor een eiceldonor kan worden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat deze limieten niet overschreden worden, werken wij met zogenaamde quotareserveringen. U vindt hier meer informatie over wat dat is en hoe u een quotareservering koopt.


   In veel landen geldt een zwangerschapsquotum per donor, ter beperking van het aantal zwangerschappen of gezinnen waarvoor een bepaalde donor mag worden gebruikt in een bepaald land. Dit wordt een zwangerschapsquotum genoemd. Om ervoor te zorgen dat deze limieten niet overschreden worden, werkt Cryos met quotareserveringen, waarover u hier meer informatie kunt lezen.

   Vrouw tijdens zwangerschap – Quotareserveringen garanderen landelijke limieten ten aanzien van het aantal donorkinderen

   Wat is een quotareservering?

   Een quotareservering is een manier om ervoor te zorgen dat de limiet van het aantal zwangerschappen dat door een en dezelfde donor tot stand wordt gebracht, niet wordt overschreden. In landen die werken met landelijke quota is een beperkt aantal quotareserveringen beschikbaar. Met een quotareservering bent u er zeker van dat een zwangerschap binnen de limiet van dat land valt. In sommige landen moet u een quotum per gezin kopen, terwijl in andere landen geldt dat u een quotum koopt voor elk kind of per vrouw. Neem contact op met ons Customer Care Team voor meer informatie over de quotavereisten die gelden in uw land van behandeling.

   NB: Een quotareservering is geen garantie dat er in de toekomst ingevroren eicellen van uw gekozen donor beschikbaar zijn. Daarom raden we ook aan om een reservering van donoreicellen voor later gebruik te plaatsen als u dezelfde donor voor toekomstige broers of zussen wilt gebruiken.

   Hoe weet ik of ik een quotareservering nodig heb?

   Als in uw land van behandeling een quotumreservering vereist is, en u bestelt donoreicellen van een Cryos-donor, dan zal uw bestelling automatisch een quotumreservering bevatten. De quotareservering komt dan in uw besteloverzicht te staan tijdens het afrekenen. Als een quotareservering niet nodig is in het land van uw behandeling, kunt u geen quotareservering kopen.

   Prijs en gebruik van quotareserveringen

   Wanneer u een quotareservering koopt, vragen we daarvoor een vergoeding. Dit bedrag kan volledig worden terugbetaald binnen de eerste drie jaar. Het doel van deze vergoeding is dat onze klanten worden aangemoedigd om de quotareservering te beëindigen wanneer deze niet meer nodig is, zodat andere gezinnen donoreicellen van deze donor kunnen gebruiken.

   De prijs voor een quotareservering hangt af van uw land en de ID Release-status van de donor. Kijk hier voor een lijst met onze prijzen van donoreicellen.

   Uw quotareservering gebruiken om uw zwangerschap te registreren

   Hopelijk slaagt uw vruchtbaarheidsbehandeling en wordt u zwanger. In dat geval is het belangrijk dat u uw zwangerschap online bij Cryos registreert. Als u dat doet, wordt uw quotareservering definitief en telt uw zwangerschap mee als een van de toegelaten zwangerschappen binnen de landelijke limiet voor deze donor.

   Beëindiging en terugbetaling van quotareserveringen

   Als u niet zwanger wordt en besluit om het de volgende keer met een andere eiceldonor te proberen, heeft u de quotareservering voor de eerste donor niet meer nodig. In dat geval kunt u uw quotareservering beëindigen.

   Quotareserveringen die worden beëindigd binnen een periode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop, kunnen volledig worden terugbetaald als u geen zwangerschap hebt bereikt met de donor en u geen eicellen of embryo's meer in opslag heeft voor toekomstige behandelingen. Als u binnen deze driejarige periode geen zwangerschap registreert of uw quotareservering beëindigt, blijft de quotareservering van u, maar vindt er geen terugbetaling meer plaats.

   Wanneer de vervaldatum voor terugbetaling nadert, sturen we u een e-mail om u erop te attenderen uw quotareservering te beëindigen als u die niet meer nodig heeft, of om een zwangerschap te registreren als u zwanger bent geworden van de donor en vergeten bent om dat bij Cryos te melden.

   U kunt uw aangeschafte quotareserveringen en de vervaldatum voor terugbetaling zien door in te loggen op uw Cryos-account en naar het gedeelte Quota te gaan. Daar kunt u ook een quotareservering beëindigen en een terugbetaling aanvragen, of een nieuwe quotareservering kopen als dat nodig is.