PrivéInformatie over spermaScreening van spermadonors

  Screening van spermadonors

  Alle donors doorlopen bij Cryos een grondige screening om hun fysieke en mentale gezondheid te evalueren. Alleen kandidaat-donors die gezond zijn en die voldoen aan landspecifieke regelgeving worden aanvaard en opgenomen in ons donorprogramma. 


  Cryos levert wereldwijd donorsperma aan een groot aantal landen en de meeste landen hebben verschillende wetgeving met betrekking tot het gebruik van spermadonors. 

  Op deze pagina kunt u meer te weten komen over hoe wij onze donors selecteren en screenen in ons uitgebreide programma voor kwaliteitsborging. Daarnaast kunt u lezen over hoe wij zorgen dat onze donors voldoen aan de regelgeving in uw land van behandeling.  

  Hoe wij onze donors selecteren en screenen  

  Wanneer een potentiële donor zich aanmeldt bij Cryos, ondergaat hij een zeer grondige selectie- en screeningprocedure.  

  Ten eerste vult hij een uitgebreide medische vragenlijst in en wordt hij geïnterviewd door onze medische staf. Zo kunnen wij kandidaten evalueren op basis van de medische familiegeschiedenis en risicogedrag. Kandidaat-donors met een familiegeschiedenis van ernstige erfelijke psychische of lichamelijke ziekten worden afgewezen. 

  Daarnaast ondergaat de kandidaat een grondig lichamelijk en geestelijk onderzoek en worden bloed- en urinemonsters getest op infectieziekten. De donors worden ook getest op een aantal erfelijke ziekten. Ten slotte worden ze gescreend op normaal karyotype (chromosoomprofiel). 

  Alle donors die worden goedgekeurd, worden gedurende de volledige periode dat ze doneren regelmatig getest op infectieziekten. 

  Een overzicht met de testresultaten, donorkenmerken en Standaard vrijgave informatie, wordt toegevoegd aan uw orderbevestiging, daarnaast wordt een exemplaar ingesloten bij uw verzending. Het overzicht kan in de loop der tijd veranderen vanwege de doorlopende testen op onze donors. 

  Landspecifieke eisen (normen) 

  Cryos heeft een licentie conform de EU-weefselrichtlijn en kan donorsperma leveren in alle landen van de EU, maar kan ook exporteren naar buiten de EU. De meeste landen hebben verschillende wetgeving met betrekking tot het gebruik van spermadonors, inclusief eisen aan de selectie en screening van spermadonors. Tijdens de screeningprocedure worden alle spermadonors bij Cryos daarom geselecteerd, gescreend en vrijgegeven voor klinisch gebruik in bepaalde landen of regio's. 

  Wanneer u een gratis account maakt en uw land van behandeling aangeeft, kunnen wij alleen die donors weergeven die voldoen aan de regelgeving van het land in kwestie.  

  Kom meer te weten over landspecifieke vereisten 

   

  Hoe wij omgaan met aandoeningen   

  Bij elke zwangerschap bestaat een kleine kans op een kind met een aangeboren aandoening, en in sommige gevallen kan deze erfelijk blijken. Bij Cryos doorlopen onze donors een grondige screening voordat ze als donor worden geaccepteerd om het risico tot een minimum te beperken dat de donor een ernstige aandoening doorgeeft aan het kind.  

  Als bij een donor een ernstige risicofactor wordt vastgesteld, is donatie bij Cryos geen optie.   

  Maar ondanks onze grondige selectie- en screeningprocedure kan de kans op het krijgen van een kind met een medische aandoening niet worden uitgesloten. Als bij een kind een aandoening wordt vastgesteld, en er reden is om te denken dat de ziekte het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van donorsperma, moet Cryos onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen. Daarbij wordt onder andere onderzocht of de aandoening gerelateerd zou kunnen zijn aan het donorsperma.