PrivéInformatie over spermaScreening van spermadonors

  Screening van spermadonors

  Alle donors doorlopen bij Cryos een grondige screening om hun fysieke en mentale gezondheid te evalueren. Alleen donorkandidaten die gezond zijn en die voldoen aan landspecifieke regelgeving worden aanvaard en opgenomen in ons donorprogramma. 


   Cryos levert wereldwijd donorsperma aan een groot aantal landen en de meeste landen hebben verschillende wetgeving met betrekking tot het gebruik van spermadonors. 

   Op deze pagina kunt u meer te weten komen over hoe wij onze donors selecteren en screenen in ons uitgebreide programma voor kwaliteitsborging. Daarnaast kunt u lezen over hoe wij zorgen dat onze donors voldoen aan de regelgeving in uw land van behandeling.  

   Hoe wij onze donors selecteren en screenen   

   Wanneer een potentiële donor zich aanmeldt bij Cryos, ondergaat hij een zeer grondige selectie- en screeningprocedure. 

   Ten eerste vult hij een uitgebreide medische vragenlijst in en wordt hij geïnterviewd door onze medische staf. Zo kunnen wij kandidaten evalueren op basis van de medische familiegeschiedenis en risicogedrag. Donorkandidaten met een familiegeschiedenis van ernstige erfelijke psychische of lichamelijke ziekten worden afgewezen. 

   Daarnaast ondergaat de kandidaat een grondig lichamelijk onderzoek, en worden bloed- en urinemonsters getest op infectieziekten zoals HIV, hepatitis B en C, chlamydia, gonorroe, syfilis en HTLV. In ons laboratorium testen we ook op genetische dragers voor een aantal recessieve ziekten, wat betekent dat de donorkandidaten momenteel worden getest op de meestvoorkomende genetische varianten onderliggend aan: 

   • Taaislijmziekte  
   • Hemoglobinopathieën (inclusief alfa-thalassemiebeta-thalassemie, sikkelcelziekte) 
   • Spinale musculaire atrofie  
   • De ziekte van Tay Sachs
   • Niet-syndromale doofheid (GJB2)

   Dit zijn wereldwijd de meestvoorkomende ernstige erfelijke ziekten.  

   Ten slotte worden ze gescreend op normaal karyotype (chromosoomprofiel). 

   Alle donors die worden goedgekeurd, worden gedurende de volledige periode dat ze doneren regelmatig getest op infectieziekten. 

   Op elk donorprofiel dat op onze website staat, vindt u een overzicht met testresultaten, donorkenmerken en informatie over normen. Het overzicht met testresultaten wordt bijgevoegd bij de orderbevestiging en bij uw verzending wordt ook een exemplaar meegestuurd. Het overzicht kan in de loop der tijd veranderen vanwege het voordurend testen van de donors.

   Als u van plan bent om donorsperma te kopen voor uw eigen vruchtbaarheidsbehandeling en u een bekende drager bent van een erfelijke ziekte, kunt u contact opnemen met onze Customer Care die u zal helpen om de juiste donor te vinden.      

   Landspecifieke eisen (normen) 

   Cryos heeft een licentie conform de EU-weefselrichtlijn en kan donorsperma leveren in alle EU-landen, en exporteren buiten de EU. De meeste landen hebben verschillende wetgevingen met betrekking tot het gebruik van spermadonors, inclusief eisen aan de selectie en screening van spermadonors. Tijdens de screeningprocedure worden alle spermadonors bij Cryos daarom geselecteerd, gescreend en vrijgegeven voor klinisch gebruik in bepaalde landen of regio's. 

   Wanneer u een gratis account maakt en uw land van behandeling aangeeft, kunnen wij alleen die donors weergeven die voldoen aan de regelgeving van het land in kwestie. 

   Kom meer te weten over de landspecifieke vereisten (Normen) .

    

   Hoe wij omgaan met gemelde ziekten (aandoeningen)    

   Bij elke zwangerschap bestaat een kleine kans op een kind met een aangeboren aandoening, en in sommige gevallen kan deze erfelijk blijken. Bij Cryos doorlopen onze donors een grondige screening voordat ze als donor worden geaccepteerd om het risico tot een minimum te beperken dat de donor een ernstige aandoening doorgeeft aan het kind. 

   Ondanks onze grondige selectie- en screeningprocedure kan de kans op het krijgen van een kind met een medische aandoening echter niet worden uitgesloten. Als bij een kind een aandoening wordt vastgesteld, en er reden is om te denken dat de ziekte het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van donorsperma, moet Cryos onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen. Neem contact op met onze klantenservice. Zij kunnen u helpen bij het melden van een aandoening. 

   Als Cryos een melding van een aandoening krijgt, neemt ons genetisch team die onmiddellijk in behandeling door een onderzoek te beginnen. Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of de ziekte al dan niet aan de donor gerelateerd kan zijn.  

   In sommige gevallen komt ons genetisch team tot de conclusie dat de melding verworpen kan worden en dat er geen verdere actie nodig is. Dat is het geval wanneer het genetisch team oordeelt dat de ziekte niet aan de donor is gerelateerd of dat het risico van herhaling bij halfzussen en halfbroers niet significant hoger is. 

   In andere gevallen is na de melding van een aandoening meer onderzoek nodig. Het sperma van de donor wordt dan in quarantaine geplaatst. Dat is een tijdelijke voorzorgsmaatregel terwijl het verdere onderzoek wordt uitgevoerd.  

   De uiteindelijke conclusie is ofwel dat de melding van de aandoening verworpen kan worden, of dat de donor permanent moet worden geblokkeerd. Een donor wordt permanent geblokkeerd als ons genetisch team oordeelt dat de aandoening aan de donor gerelateerd kan zijn. Als een donor permanent geblokkeerd is, kan zijn sperma alleen worden gekocht voor een behandeling voor broers of zussen. Oftewel alleen door vrouwen die al een kind hebben gekregen met sperma van deze donor.

   Veelgestelde vragen over de screening van spermadonors door Cryos

   Waarom worden spermadonors gescreend?

   We screenen spermadonors omdat het onze verantwoordelijkheid is en om te zorgen voor de best mogelijke kans op een gezond kind. We willen helpen bij het stichten of uitbreiden van gezinnen, maar we moeten het doen op een manier waarbij de gezondheid en het welzijn van de toekomstige donorkinderen voorop staat.

   Worden spermadonors gescreend op CMV?

   Ja. Bij Cryos screenen we alle kandidaten op verschillende virussen en genetische afwijkingen, en ook op hun CMV-status. Wij aanvaarden alleen donors die IgM-negatief getest zijn. Dat betekent dat de donors geen actieve CMV-infectie hebben.