PrivéInformatieEen spermadonor kiezenNon-ID Release- en ID Release-spermadonors

  Non-ID Release- en ID Release-spermadonors

  De keuze tussen een Non-ID Release- en ID Release-spermadonor gaat over de vraag of uw kind informatie over de donor kan krijgen waarmee hij kan worden geïdentificeerd. Hier vertellen we u over het verschil en wat u moet overwegen voordat u beslist welk type donor juist is voor u.


   Bij het kiezen van een spermadonor is een van de eerste dingen om te overwegen of u een Non-ID Release- of ID Release-donor kiest. Deze keuze is zeer persoonlijk en kan worden beïnvloed door persoonlijke voorkeuren, ethische overtuigingen en de wetgeving in het land van uw behandeling.

   Denk eraan dat ongeacht uw keuze voor een Non-ID Release- of ID Release-donor bij Cryos, de donor heeft ingestemd om geen contact te zoeken met de kinderen die met zijn donaties zijn geboren.

    

      

   ID Release Cryos-spermadonor op fiets

   Nationale beperkingen voor Non-ID Release of ID Release

   Zelfs na 70 jaar aan spermadonaties bestaat wereldwijd nog veel discussie over of donors Non-ID Release of ID Release moeten zijn. Dat betekent dat het in sommige landen toegestaan is om zowel ID Release- als Non-ID Release-donors te gebruiken, terwijl in andere landen alleen een van beide is toegestaan. Hieronder staat een overzicht van hoe de wetgeving over deze kwestie varieert van land tot land.

   Om te zorgen dat u zich houdt aan de plaatselijke regels, raden we aan om te kijken welke regelgeving geldt in het land van uw behandeling voordat u uw donor kiest. Normaal gesproken kan uw vruchtbaarheidskliniek vertellen welk donortype is toegestaan voor uw behandeling. Anders staat het Cryos Customer Care-team klaar om u hierbij te helpen.


   Wat is een Non-ID Release-donor?

   Met een Non-ID Release-donor (soms ook anonieme donor genoemd) kan geen contact worden opgenomen. Dat betekent dat als u voor dit type donor kiest, u of uw kind nooit meer informatie over hem krijgen dan datgene wat al in zijn spermadonorprofiel staat. We zullen de identiteit van de donor nooit aan u of uw kind bekendmaken.

   De donor heeft zelf de keuze gemaakt om Non-ID Release te zijn en heeft ermee ingestemd om geen contact op te nemen met mogelijke donorkinderen. Ook u stemt er bij het kopen van donorsperma van Cryos via de algemene voorwaarden mee in om in de toekomst geen pogingen tot contact met de donor te ondernemen. Maar met de diensten voor DNA-tests die tegenwoordig beschikbaar zijn, bestaat de mogelijkheid dat kinderen en donors elkaar vinden, ook al is de donor Non-ID Release. We begrijpen dat u misschien meer wilt weten over uw donor, maar ons advies is om terughoudend te zijn en te respecteren dat de donor ervoor gekozen heeft om Non-ID Release te zijn en graag anoniem wil blijven.

   Waarom kiezen voor een Non-ID Release-donor?

   Er kunnen verschillende redenen zijn om te kiezen voor een Non-ID Release-donor, zoals:

   • U wilt zo min mogelijk over de donor weten.
   • Afgezien van de spermadonatie wilt u dat de donor geen enkele rol speelt in het leven van uw kind.
   • Het is u mogelijk alleen toegestaan om een Non-ID Release-donor te kiezen vanwege de regelgeving in het land van behandeling.

   De keuze tussen een ID Release- of een Non-ID Release-donor is zeer persoonlijk en alleen u weet welke beslissing voor u de juiste is.

   Cryos-donor aan de telefoon die kiest tussen ID Release (benaderbare donor) of Non-ID Release (anonieme donor)

   Wat is een ID Release-donor?

   Wanneer u kiest voor een ID Release-donor (soms ook wel niet-anonieme donor of open donor genoemd), heeft uw kind wanneer hij of zij 18 wordt, de mogelijkheid om informatie van Cryos te krijgen waarmee de donor kan worden geïdentificeerd. De donor heeft ervoor gekozen om ID Release te zijn en hij heeft ermee ingestemd om benaderd te kunnen worden door kinderen die met behulp van zijn donorsperma geboren zijn.

   Hoewel de donor ermee heeft ingestemd om benaderd te worden, kunnen wij dit natuurlijk niet garanderen, of controleren of de donor van gedachten is veranderd, noch of hij benaderbaar is wanneer het kind 18 wordt.

   Om de identiteitsinformatie over de donor te ontvangen, moet het kind kunnen aantonen dat zij/hij het resultaat is van een behandeling met donorsperma van een specifieke ID Release-donor van Cryos. Wanneer u een kind krijgt met donorsperma van Cryos, kunt u een donorkindcertificaat krijgen dat uw kind kan gebruiken om na zijn/haar 18e verjaardag informatie te krijgen waarmee de donor kan worden geïdentificeerd. Als u een donorkindcertificaat wilt hebben voor uw kind, kunt u contact opnemen met onze Customer Care, zij sturen het via e-mail naar u op.

   De donor zal nooit informatie van Cryos ontvangen over u als cliënt of over uw kind. Het is zodoende volledig aan het kind om te bepalen of zij/hij al dan niet contact met de donor wil opnemen.

   Waarom kiezen voor een ID Release-donor?

   De reden om een ID Release-spermadonor te kiezen verschilt van persoon tot persoon. In sommige landen zijn alleen ID Release-donors toegestaan voor vruchtbaarheidsbehandelingen.

   Mogelijke redenen om te kiezen voor een ID Release-donor zijn:

   • U wilt uw kind de mogelijkheid geven om zelf te bepalen of hij/zij in de toekomst de donor wil benaderen.
   • U wilt misschien zelf meer weten over de donor. Vergeet alleen niet dat het aan uw kind is – en niet aan u – om te bepalen of hij of zij wil proberen om contact met de donor op te nemen.
   • Uw land van behandeling staat alleen ID Release-donors toe bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

   Wanneer u een ID Release-donor kiest, geeft u uw kind de mogelijkheid om meer over de donor te weten te komen dan wat in het donorprofiel staat. Of uw kind deze identiteitsinformatie over de donor wil ontvangen is aan hem of haar. Sommige donorkinderen willen zo veel mogelijk over hun genetische afkomst te weten komen. In die gevallen is de keuze voor een ID Release-donor erg fijn voor uw kind. Andere donorkinderen hebben misschien helemaal de behoefte niet om contact met de donor op te nemen, maar waarderen mogelijk wel de mogelijkheid om dat toch te kunnen.

   U kunt hier meer informatie krijgen over in contact komen met de spermadonor.

   Zoek spermadonors

    

   De keuze van de donor

   Alle donors van Cryos zijn Non-ID Release of ID Release. Wanneer een donor begint met het doneren van sperma bij Cryos, wordt hij gevraagd om te bepalen of hij ID Release wil worden, waarmee hij instemt benaderd te kunnen worden door donorkinderen, of dat hij liever Non-ID Release wil zijn om anoniem te blijven. Wanneer hij zijn keuze heeft gemaakt, kan die niet meer worden gewijzigd.

   Het is voor ons erg belangrijk dat elke donor zijn keuze volledig begrijpt en dat hij zich daar goed bij voelt; zijn keuze heeft namelijk gevolgen voor hemzelf en voor de donorkinderen. Voordat hij zijn keuze maakt, krijgt de donor uitgebreide informatie om hem te helpen bij zijn beslissing. Hij heeft tevens de mogelijkheid om zijn keuze te bespreken met onze ervaren donorcoördinatoren die hem helpen zodat hij volledig begrijpt wat de implicaties van zijn keuze zijn.