PrivéInformatieEen spermadonor kiezenNon-ID Release en ID Release spermadonors

  Non-ID Release en ID Release spermadonors

  Bij Cryos hebben we zowel Non-ID Release als ID Release spermadonors om uit te kiezen. Het verschil tussen deze donortypes is of het kind, wanneer hij of zij 16 wordt, wel of niet de mogelijkheid heeft om identificerende informatie over de donor te ontvangen. De keuze tussen de twee donortypes is zeer persoonlijk en kan door vele factoren worden beïnvloed.


  Bij het kiezen van een spermadonor is een van de eerste overwegingen of u een Non-ID Release of een ID Release donor kiest. De keuze kan gebaseerd zijn op ethische overtuigingen of persoonlijke omstandigheden, maar kan ook afhankelijk zijn van regelgeving in het land van uw behandeling.

     

  Zelfs na 70 jaar aan spermadonaties bestaat wereldwijd nog steeds de discussie of het kind wel of niet de mogelijkheid zou moeten hebben om identificerende informatie over de donor te ontvangen. Dat betekent dat het in sommige landen toegestaan is om zowel Non-ID Release als ID Release donors te gebruiken, terwijl in andere landen alleen een van beide is toegestaan.

  Om te zorgen dat u zich houdt aan de regels, raden we aan om te kijken welke regelgeving geldt in het land van uw behandeling voordat u uw donor kiest. Normaal gesproken kan uw vruchtbaarheidskliniek u informeren over de huidige regelgeving. Anders kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Cryos

  Noch Non-ID Release, noch ID Release donors hebben enige ouderlijke rechten over donorkinderen, en alle donors hebben verklaard geen contact met de donorkinderen op te nemen.

  Non-ID Release donor

  Contact met een Non-ID Release donor is niet mogelijk, en als u kiest voor een Non-ID Release, ontvangt u nooit meer informatie dan datgene wat al in zijn donorprofiel staat. Cryos zal de identiteit van de donor nooit bekendmaken.

  De donor heeft zelf de keuze gemaakt om een Non-ID Release donor te zijn, en heeft ermee ingestemd om geen contact op te nemen met mogelijke donorkinderen. Ook de cliënt stemt er via de algemene voorwaarden mee in om in de toekomst geen pogingen tot contact met de donor te ondernemen.

  Desondanks bevat donorsperma DNA waardoor altijd het risico bestaat dat donors, cliënten en kinderen via een DNA-analyse elkaar kunnen traceren, wat een inbreuk op de privacy kan zijn.

  Waarom kiezen voor een Non-ID Release donor?

  Er kunnen verschillende redenen zijn om voor een Non-ID Release donor te kiezen. Misschien wilt u niet te veel over de donor te weten komen, of wilt u niet dat uw kind hem in de toekomst kan ontmoeten. Sommige gezinnen zien spermadonaties als een middel om de droom van een gezin waar te maken, en daarom willen ze niet dat de donor in de toekomst een rol kan spelen in het leven van het kind. Andere mensen hebben alleen de mogelijkheid om een ID Release donor te krijgen vanwege de regelgeving in hun land. Wat de reden ook is, de keuze is zeer persoonlijk en alleen u weet welke beslissing voor u de juiste is.

  ID Release donor

  Wanneer u kiest voor een ID Release donor, krijgt uw kind wanneer hij of zij 16 wordt de mogelijkheid om informatie van Cryos te ontvangen waarmee de donor kan worden geïdentificeerd. De identificerende informatie is de volledige naam van de donor, zijn geboortedatum en het adres dat aan Cryos is gegeven. Een ID Release Donor heeft ermee ingestemd om benaderd te kunnen worden door kinderen die met behulp van zijn donorsperma geboren zijn.

  Hoewel de donor ermee heeft ingestemd om benaderd te worden, kan Cryos niet garanderen of controleren of de donor van gedachten is veranderd, noch of hij benaderbaar is wanneer het kind 16 wordt.

  Om de informatie over de donor te ontvangen, moet het kind kunnen aantonen dat zij/hij het resultaat is van een behandeling met donorsperma van een specifieke ID Release donor van Cryos.

  De donor zal nooit informatie van Cryos ontvangen over u als cliënt of over uw kind. Het is zodoende volledig aan het kind om te bepalen of zij/hij al dan niet contact met de donor wil opnemen.

  Waarom kiezen voor een ID Release donor?

  De reden om een ID Release spermadonor te kiezen verschilt per persoon. Een van de redenen kan zijn dat u uw kind de mogelijkheid wilt geven om zelf te bepalen of hij/zij in de toekomst de donor wil benaderen.

  Wanneer u een ID Release donor kiest, heeft het kind de mogelijkheid om meer over de donor te weten te komen dan wat in het donorprofiel staat.

  Voor sommige donorkinderen is het belangrijk om zo veel mogelijk over hun genetische afkomst te weten. In die gevallen kan de keuze voor een ID Release donor erg fijn zijn voor het kind. Andere donorkinderen hebben misschien helemaal de behoefte niet om contact met de donor op te nemen, maar waarderen mogelijk wel de mogelijkheid om dat te kunnen.

  De keuze van de donor

  Wanneer een donor sperma begint te doneren bij Cryos, kiest hij of hij een Non-ID Release of ID Release donor wil zijn. Wanneer hij zijn keuze heeft gemaakt, kan die niet meer worden gewijzigd.

  De donor ontvangt uitgebreide informatie om hem te helpen bij het maken van zijn keuze. Hij heeft tevens de mogelijkheid om zijn keuze te bespreken met onze ervaren donorcoördinatoren die hem helpen zodat hij volledig begrijpt wat de implicaties van zijn keuze zijn.

  Het is voor Cryos erg belangrijk dat elke donor zijn keuze volledige begrijpt en dat hij zich daar goed bij voelt; zijn keuze heeft namelijk gevolgen voor hemzelf en voor de donorkinderen.