PrivéVeelgestelde vragenAandoeningenWat betekent het als een donor in quarantaine of permanent geblokkeerd is?
Een spermadonor fiets richting de ondergaande zon

Wat betekent het als een donor in quarantaine of permanent geblokkeerd is?

Bij Zoeken naar Sperma Donor kunt u een spermadonorprofiel tegenkomen dat gemarkeerd is met een speciale waarschuwing (Aandoening). Dat is een voorzorgsmaatregel die wordt genomen wanneer Cryos een melding ontvangt van een aandoening die mogelijk betrekking op de donor heeft.

Als we een melding van een aandoening krijgen, neemt ons genetisch team die onmiddellijk in behandeling door een onderzoek te beginnen. Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of de ziekte wel of niet aan de spermadonor gerelateerd kan zijn. In sommige gevallen komt ons genetisch team tot de conclusie dat de melding verworpen kan worden en dat er geen verdere actie nodig is. Dat is het geval wanneer het genetisch team oordeelt dat de ziekte niet aan de donor is gerelateerd of dat het risico van herhaling bij halfzussen en halfbroers niet significant hoger is. In andere gevallen is na de melding van een aandoening meer onderzoek nodig en wordt de donor in quarantaine geplaatst. Dat is een tijdelijke voorzorgsmaatregel terwijl het verdere onderzoek wordt uitgevoerd. Om veiligheidsredenen levert Cryos geen spermarietjes van een donor die in quarantaine is.

De uiteindelijke conclusie is ofwel dat de melding van de aandoening verworpen kan worden, of dat de rietjes van de donor permanent moeten worden geblokkeerd. Donorrietjes worden permanent geblokkeerd als ons genetisch team oordeelt dat de aandoening gerelateerd is aan de donor of wanneer niet kan worden uitgesloten dat dit het geval is.

Lees hier meer over Cryos International spermabank.