Close-up van spermarietjes

Wat is een norm?

De regelgeving van verschillende landen varieert wat betreft selectie, screening en goedkeuring van donors en donorsperma. Een voorbeeld is de standaard voor CMV-infectie en omdat we zeker willen zijn dat we voldoen aan de verschillende standaarden, accepteren we alleen donors die IgM-negatief getest zijn. Dat noemen wij de normen. Een spermadonor/spermarietje kan worden vrijgegeven conform één of meerdere normen.

Bij Cryos werken we met de volgende normen: CAN, DK, EU, FI, IE, ISR, ITA, NL, NO, NYS, SE, UK, USA, DE, GR, EE.

Als u behandeld gaat worden in een vruchtbaarheidskliniek in één van de bovenstaande landen, gebruikt u de bijbehorende norm. Als u behandeld gaat worden in een kliniek in een land dat hierboven niet vermeld staat, vraagt u uw vruchtbaarheidskliniek om advies over de te gebruiken norm.

Lees hier meer over Cryos International spermabank.