ProfessioneelInformatie over spermaScreening van spermadonors

  Screening van spermadonors

  Dankzij onze uitgebreide screeningprocedures worden alleen gezonde donors met zeer hoge spermakwaliteit opgenomen in ons donorprogramma.


   Alle donors van Cryos zijn geselecteerd en gescreend volgens de uitgebreide kwaliteitsborging, operationele procedures en het beleid van Cryos voor donorwerving, beoordeling en screening.Alleen de donorkandidaten die het grondige screeningprogramma doorstaan worden Cryos-donors.

   Zo screenen wij onze spermadonors  

   • Eerste test van de spermakwaliteit.
   • Uitgebreide vragenlijst over medische en familiegeschiedenis, en een diepgaand interview om kandidaten te selecteren zonder risicogedrag of ziektesymptomen.
   • Psychologische evaluatie en lichamelijk onderzoek.
   • De donorkandidaat wordt getest op karyotype en bloedgroep. Bloed- en urinemonsters worden getest op infectieziekten.
   • Een genetische dragerschapstest wordt uitgevoerd, waarbij de donorkandidaat wordt getest op de meestvoorkomende genetische varianten die vaak ernstige erfelijke ziekten veroorzaken.
   • Indien goedgekeurd kan de donor beginnen met doneren.
   • Alle actieve donors worden minimaal elke 3 maanden getest op infectieziekten.

   Landspecifieke eisen (normen)  

   Cryos heeft een licentie conform de EU-weefselrichtlijn en kan donorsperma leveren in alle EU-landen, en exporteren buiten de EU. De meeste landen hebben verschillende wetgevingen met betrekking tot het gebruik van spermadonors, inclusief eisen aan de selectie en screening van spermadonors. Om daaraan tegemoet te komen werken wij met normen die voldoen aan de eisen van de specifieke landen.

   Tijdens de screeningprocedure worden alle spermadonors bij Cryos daarom geselecteerd, gescreend en vrijgegeven voor klinisch gebruik in bepaalde landen of regio's. Een donor kan worden vrijgegeven voor één of meerdere verschillende normen.

   In Zoeken naar donor, onze gratis online zoekfunctie, worden alleen donors weergegeven die voldoen aan de regelgeving en normen die relevant zijn voor uw land.

   Lees meer over de normen waarmee wij werken.

   Waar testen we op?  

   In het overzicht met testresultaten (Summary of Records) worden voor alle donors de screeningresultaten en informatie over normen weergegeven. Het overzicht kan in de loop der tijd veranderen vanwege het doorlopend testen van de donors.

   We voeren een test uit voor genetische dragers, waarbij wordt getest op de meestvoorkomende genetische varianten onderliggend aan:

   • Taaislijmziekte
   • Hemoglobinopathieën (inclusief alfa-thalassemie, beta-thalassemie, sikkelcelziekte)
   • Spinale musculaire atrofie
   • De ziekte van Tay Sachs (afhankelijk van de etniciteit van de donor).
   • Niet-syndromale doofheid (GJB2)

   Het overzicht met testresultaten is online beschikbaar en wordt bijgevoegd bij de orderbevestiging via e-mail. Bovendien zit bij alle verzendingen een fysiek exemplaar.  

   Hoe wij omgaan met aandoeningen   

   Bij elke zwangerschap bestaat een kleine kans op een kind met een aangeboren aandoening, en in sommige gevallen kan deze erfelijk blijken. Bij Cryos doorlopen onze donors een grondige screening voordat ze als donor worden geaccepteerd om het risico tot een minimum te beperken dat de donor een ernstige aandoening doorgeeft aan het kind.

   Ondanks onze grondige selectie- en screeningprocedure kan de kans op het krijgen van een kind met een medische aandoening echter niet worden uitgesloten. Als u informatie krijgt over enige aandoening die mogelijk gerelateerd is aan het gebruik van donorsperma van een van onze donors, bent u verplicht om Cryos hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen. Het doel is om de veiligheid en het welzijn van de donors en potentiële donorkinderen te waarborgen. Onze Clinic Account Team kan u begeleiden bij het melden van de aandoening. De informatie wordt vervolgens beoordeeld door genetisch team en als dat nodig is wordt een onderzoek ingesteld.

   Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of de ziekte al dan niet aan de donor gerelateerd kan zijn.

   In sommige gevallen komt ons genetisch team tot de conclusie dat de melding van de aandoening verworpen kan worden en dat er geen verdere actie nodig is. Dat is het geval als de geneticus oordeelt dat de ziekte niet aan de donor is gerelateerd of dat het risico van herhaling bij halfzussen en halfbroers niet significant hoger is.

   In andere gevallen is na de melding van een aandoening meer onderzoek nodig. De donorsperma wordt dan in quarantaine geplaatst. Dat is een tijdelijke voorzorgsmaatregel terwijl het verdere onderzoek wordt uitgevoerd.

   De uiteindelijke conclusie is ofwel dat de melding van de aandoening verworpen kan worden, of dat de donor permanent moeten worden geblokkeerd in de donordatabase. Een donor wordt permanent geblokkeerd als ons genetisch team oordeelt dat de aandoening aan de donor gerelateerd kan zijn. Als een donor permanent geblokkeerd is, kan zijn sperma alleen worden gekocht voor een behandeling voor broers of zussen.

   Als donorrietjes in quarantaine worden geplaatst, wordt dit door Cryos gemeld aan: 

   • Klinieken die sperma hebben ontvangen van deze specifieke donor voor behandeling
   • Privécliënten met een open reservering van donorsperma van deze donor. 

   Als de donor permanent wordt geblokkeerd, meldt Cryos dat aan alle cliënten (privé of professioneel) die rechtstreeks bij Cryos een order voor sperma van deze donor hebben geplaatst. Als privécliënten een order hebben geplaatst voor levering aan uw kliniek, wordt de melding van Cryos ook aan u gestuurd.