ProfessioneelInformatie over spermaScreening van spermadonors

  Screening van spermadonors

  Dankzij onze uitgebreide screeningprocedures worden alleen gezonde donors met een zeer hoge spermakwaliteit opgenomen in ons donorprogramma. 


  Alle donors van Cryos zijn geselecteerd en gescreend volgens de uitgebreide kwaliteitsborging, operationele procedures en het beleid van Cryos voor donorwerving, beoordeling en screening.Alleen de kandidaat-donors die het grondige screeningprogramma doorstaan worden Cryos-donors. 

  Zo screenen wij onze spermadonors  

  1. Eerste test van de spermakwaliteit. 
  2. Uitgebreide vragenlijst over medische en familiegeschiedenis, en een diepgaand interview om kandidaten te selecteren zonder risicogedrag of ziektesymptomen. 
  3. Psychologische evaluatie en lichamelijk onderzoek.  
  4. De kandidaat-donor wordt getest op karyotype en bloedgroep, en gescreend op genetische ziekten. Bloed- en urinemonsters worden gescreend op infectieziekten. 
  5. Indien goedgekeurd kan de donor beginnen met doneren. 

  Alle actieve donors worden minimaal elke 3 maanden onderzocht op infectieziekten.  

  Landspecifieke eisen (normen)  

  Cryos heeft een licentie conform de EU-weefselrichtlijn en kan donorsperma leveren in alle EU-landen, en exporteren buiten de EU. De meeste landen hebben verschillende wetgevingen met betrekking tot het gebruik van spermadonors, inclusief eisen aan de selectie en screening van spermadonors. Om daaraan tegemoet te komen werken wij met normen die voldoen aan de eisen van de specifieke landen. 

  Tijdens de screeningprocedure worden alle spermadonors bij Cryos daarom geselecteerd, gescreend en vrijgegeven voor klinisch gebruik in bepaalde landen of regio's. Een donor kan worden vrijgegeven voor één of meerdere verschillende normen. 

  In Zoeken naar donor, onze gratis online zoekfunctie, worden alleen donors weergegeven die voldoen aan de regelgeving en normen die relevant zijn voor uw land.  

  Lees meer over de normen waarmee wij werken. . 

  Waar screenen we op? 

  In het overzicht met testresultaten (Summary of Records) worden voor alle donors de screeningresultaten en informatie over normen weergegeven. Het overzicht kan in de loop der tijd veranderen vanwege de doorlopende screening van de donors. 

  Het overzicht met testresultaten wordt bijgevoegd bij de orderbevestiging en een fysiek exemplaar is bij alle verzendingen inbegrepen. 

  Hoe wij omgaan met aandoeningen   

  Bij elke zwangerschap bestaat een kleine kans op een kind met een aangeboren aandoening, en in sommige gevallen kan deze erfelijk blijken. Bij Cryos doorlopen onze donors een grondige screening voordat ze als donor worden geaccepteerd om het risico tot een minimum te beperken dat de donor een ernstige aandoening doorgeeft aan het kind.  
   
  Als bij een donor een ernstige risicofactor wordt vastgesteld, is donatie bij Cryos geen optie.  

  Ondanks onze grondige selectie- en screeningprocedure kan de kans op het krijgen van een kind met een medische aandoening echter niet worden uitgesloten. Als u informatie krijgt over enige aandoening die mogelijk gerelateerd is aan het gebruik van donorsperma van een van onze donors, bent u verplicht om Cryos hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen. Onze klantenservice kan u bij dit proces begeleiden. De informatie wordt vervolgens beoordeeld door onze deskundige op het gebied van genetica die indien nodig een onderzoek zal beginnen.