PrivatOfte stillede spørgsmålTilstandeHvad betyder det, at en donor har en tilstand?
En sæddonor der kigger ud af vinduet

Hvad betyder det, at en donor har en tilstand?

Alle donorer og enheder er blevet udvalgt og screenet i overensstemmelse med Cryos' omfattende kvalitetssikring, driftsmæssige procedurer og politikker for donorrekruttering, -vurdering og -screening. På trods af denne grundige udvælgelses- og screeningprocedure kan risikoen for at få et donorbarn med en medicinsk tilstand ikke udelukkes.

Ikke alle tilstande er arvelige. Det er dog en kendsgerning, at alle mennesker bærer et antal DNA-mutationer, der kan forbindes med forskellige lidelser eller tilstande. Hvis den tilstand, der rapporteres om i forbindelse med en specifik donor, viser sig at være arvelig, kan denne oplysning have en stor betydning for alle, der er genetisk beslægtet med donoren og deres familiemedlemmer. Cryos tager rapporter om tilstande meget alvorligt, og vi tilbageholder ikke information for en person, der er beslægtet med donoren.

Når Cryos modtager en rapport om en tilstand, fjernes donoren med det samme fra vores sæddonorsøgning og sættes i bero under analysen og undersøgelsen.

Læs mere om, hvordan vi håndterer tilstande her.