PrivéVeelgestelde vragenAandoeningenWat betekent het als een donor een aandoening heeft?
Een spermadonor kijkt uit het raam

Wat betekent het als een donor een aandoening heeft?

Alle spermadonors zijn geselecteerd en gescreend volgens de uitgebreide kwaliteitsborging, operationele procedures en het beleid van Cryos voor donorwerving, beoordeling en screening. Ondanks deze grondige selectie- en screeningprocedure kan de kans op het krijgen van een kind met een medische aandoening niet worden uitgesloten.

Niet alle aandoeningen zijn erfelijk. Het is echter een vaststaand feit dat ieder mens drager is van een aantal DNA-mutaties die gekoppeld kunnen worden aan allerlei afwijkingen en aandoeningen. Als er een aandoening wordt gerapporteerd met betrekking tot een specifieke donor en deze erfelijk blijkt, kan deze informatie potentieel significante invloed hebben op iedereen die genetisch verwant is aan de donor en op hun familieleden. Cryos neemt meldingen van aandoeningen erg serieus en we zullen geen informatie achterhouden voor iemand die aan de donor verwant is.

Wanneer Cryos melding krijgt van een aandoening, wordt de donor onmiddellijk verwijderd uit Zoeken naar sperma donor en in de wacht gezet voor analyse en onderzoek.

Lees hier meer over Cryos International spermabank.